zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-5-25
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Kooscilacije atmosfere i mora važne za ekosustav Jadrana 
Voditelj: Mira Morović
Ustanova: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split 
Sažetak: Mnoge studije i rasprave o klimatskim promjenama i utjecaju tih promjena na ekosustav uglavnom pretpostavljaju postepeni porast temperature kao posljedicu antropogenog porasta plinova staklenika u atmosferi. Međutim, pored postepenih promjena klime na Zemlji uočene su i nagle i brze promjene klime koje ne moraju nužno imati globalni karakter. Nova paradigma o naglim i iznenadnim skokovima klime smatra vjerojatnim različito regionalno djelovanje kraćeg trajanja. Nagli skokovi klimatskih stanja važni su kako za proučavanje budućih stanja klime tako i za utjecaje koji ti skokovi imaju na ekosustav mora. Osnovni cilj Projekta je definiranje stabilnih klimatskih stanja u Jadranu i pripadnih klimatskih indeksa sa svrhom predviđanja budućih stanja. Klimatski indeksi će se istraživati analizama atmosferskih polja kao što su tlak zraka, temperatura, oborina, protok topline i vlage, površinska napetost vjetra na prostornim skalama većim od Jadrana koji djeluju na cirkulaciju, fiziku graničnog sloja i termohalina svojstva vodenog stupca. Stanje parametara u moru će se kontrolirati sustavnim mjerenjima na postajama srednjeg Jadrana. Numerički modeli koristit će se za simulacije na dekadnoj skali, kako bi se utvrdio odgovor fizikalnih svojstava Jadrana na klimatsku varijabilnost atmosferskog forsiranja. Rezultatima numeričkih simulacija pokušat će se interpretirati uzrok utvrđenih naglih promjena u ekosustavu u posljednjih 50 godina, a pokušat će se dati i prognoza budućih stanja, te njihov utjecaj na ekosustav. Mjerenje atenuacije svjetlosti i dolaznog zračenja u more omogućiti će bolju definiciju polaznih parametara numeričkih modela. Konačni rezultat će biti predviđanje klimatskih stanja atmosfere, graničnog sloja i vodenog stupca. Suvremenim statističkim metodama će se detektirati brza reorganizacija ekosustava iz jednog relativno stabilnog stanja u drugo. Razviti će se sustav kontrole tih stanja kao osnova za pravovremeno upozoravanje na početku nastupanja novog režima klime atmosfere i mora. 

Natrag