zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Impakti i prateći geološki događaji u razvoju Dinarida 
Voditelj: Tihomir Marjanac
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Projekt obuhvaća istraživanje predloženog impaktnog kratera na otoku Krku, kojem je pretpostavljena post-eocenska starost. Ovo istraživanje ima za cilj utvrditi njegovu točniju starost, pribaviti nove podatke o njegovoj veličini, vrsti podloge impakta, i pronaći nove dokaze za impaktni karakter strukture. Istraživanjem će biti obuhvaćeni krupnozrnati klastiti u priobalju, zaleđu Rijeke, Vinodolu, na otocima Cresu i Rabu, te na Velebitu. Istraživat će se i stijene koje su pretrpjele različit stupanj taljenja, a koje se mjestimično nalaze u širijoj okolici Krka. Njihov kemijski i minaralni sastav usporedit će se sa sastavom mogućih ishodišnih stijena. Istraživat će se i kemijski sastav te starost mikrotektita i sferula koje su nađene u eocenskom flišu u zaleđu Splita, i nastojat će se utvrditi njihova genetska pripadnost i moguće ishodište. Istraživanje krupnozrnatih sedimenata na Velebitu, duž obale, i na otocima omogućit će rekonstrukciju rasporeda okoliša, dosega pleistocenske oledbe Dinarida, i klimatskih promjena. 

Natrag