zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-5-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Istraživanje geomagnetskog polja i nehomogenosti litosfere u području Hrvatske 
Voditelj: Davorka Herak
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Projektom će biti obuhvaćena istraživanja geomagnetskog polja u području Hrvatske te specifična istraživanja lateralnih i vertikalnih nehomogenosti u litosferi, pomoću koda valova i anizotropije brzina seizmičkih valova. Na području Hrvatske postoje lokalne anomalije i vremenska promjenljivost svih geomagnetskih elemenata, čije nepoznavanje može imati veliki utjecaj na npr. zračni i pomorski promet. Ciljevi projekta su mjerenje distribucije geomagnetskog polja u Hrvatskoj, uspostavljanje opservatorija, permanentno mjerenje i njihovo slanje u zajedničku Europsku geomagnetsku bazu, te razumijevanje kako lokalnog, tako i planetarnog polja. Rezultati rada opservatorija poslužit će za teorijsku analizu vremenske promjene geomagnetskih elemenata, izradu geomagnetskih karti, modeliranje anomalnog polja na prostoru Hrvatske i interpretaciju. Podaci će se koristiti za redukciju zemaljskih premjera, što je od posebne važnosti za svrhe državnih geodetskih mjerenja. Hrvatski opservatorij popuniti će prazninu unutar mreže Europskih opservatorija. Očekuje se uspostava opservatorija, kontinuirano mjerenje geomagnetskog polja, ulazak u INTERMAGNET, obrada i interpretacija mjerenja, izrada geomagnetskih karata, studije lokalnog geomagnetskog polja i anomalija u području Hrvatske. Izrađenim modelima elemenata polja provjeravat će se mjerenja. Očekuje se razumijevanje fizičkog utjecaja vanjskog magnetskog polja na srednje vrijednosti geomagnetskih elemenata, te publiciranje rezultata. Predloženo istraživanje daje temelj za dugoročni razvoj znanosti o geomagnetizmu u Hrvatskoj, te će omogućiti nastavak tek započetih, geomagnetskih mjerenja i istraživanja u Hrvatskoj, a koja su bila prekinuta pred 57 godina. U Zemljinoj litosferi postoje nehomogenosti, različitih veličina (mikropukotine, rasjedi, geološke strukture). Te nehomogenosti utječu na rasprostiranje visokofrekventnih seizmičkih valova kroz litosferu, javlja se npr. atenuacija seizmičke energije. Seizmička anizotropija vezana je uz dominantnu orijentaciju minerala na većim dubinama dok je u kori vezana uz navedene nehomogenosti. Predložena seizmološka istraživanja (anizotropije, atenuacije) imaju za cilj bolje upoznati svojstva plitkih i dubokih struktura u kori i plaštu ispod hrvatskog teritorija. Uz stjecanje novih znanja, ovo može omogućiti znatno poboljšanje preciznosti lociranja potresa, kao i pomoći pri istraživanju rudnih ležišta. Rezultati istraživanja će biti publicirani. 

Natrag