zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-6-25
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Terroir naslaga taloženih između 108 i 35 milijuna godina u SZ Hrvatskoj 
Voditelj: Vlasta Ćosović
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Paleogenski sedimentacijski kompleks, koji leži između krednih rudistnih vapnenaca i “Globigerinskih” lapora područja Istre i sjevernojadranskog prostora (uključujući i otoke), biti će objekt predloženih istraživanja. Primjena metode stroncijeve izotopne stratigrafije na ljušturama rudista u kombinaciji s nanoplanktonskom zonacijom paleogenskih sedimenata taloženih u okolišima raspona središnji dio platforme – gornji batijal, odrediti će trajanje kredno-paleogenske emerzije, kao i tranziciju iz platformskog u bazenski okoliš. Uloga foraminiferskih zajednica i njihova ekološka zamjena kombinirana s sedimentološkim karakteristikama koje obuhvaćaju strukture, teksture te utjecaj milenijskih ciklusa omogućit će temeljitu paleookolišnu interpretaciju istraživanog prostora. Kartiranje struktura i geografsko ograničavanje prepoznatljivih taložnih jedinica u istraživanom području, zajedno s razumjevanjem njihove geneze posebno numultnih vapnenaca 

Natrag