zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Mezozojske magmatske, plaštne i piroklastične stijene sjeverozapadne Hrvatske 
Voditelj: Damir Slovenec
Ustanova: Hrvatski geološki institut 
Sažetak: Mezozojske plaštne, magmatske i piroklastične stijene relativno obilato izdanjuju na području sjeverozapadne Hrvatske i zbog svoga specifičnog geografskog i geološkog položaja predstavljaju dragocjen materijal za raznovrsna istraživanja. Međutim, stijene nisu cjelovito i sustavno izučavane zbog čega postoje brojne nedorečenosti, nejasnoće i kontroverze glede njihove geneze, geotektonske pripadnosti i sl.. To se naročito odnosi na nedostatak suvremenih petroloških i geokemijskih analitičkih podataka koji bi pomogli u rasvjetljavanju geneze, starosti kristalizacije, iskonskog geotektonskog položaja, a time i cjelokupne geodinamske evolucije prostora. Radi se o istraživanju složenih i na terenu vrlo rascjepkanih magmatskih i piroklastičnih kompleksa koji pripadaju različitim fazama alpinskog orogenskog ciklusa tijekom trijasa, jure do donje krede, a koje uključuju inicijalno intrakontinentalno riftovanje, zatim uspostavu oceanskog geotektonskog režima i završno subdukciju. Zadovoljavajuća rješenja mogu ponuditi isključivo sustavna ciljana i specijalistička istraživanja temeljena na suvremenom pristupu i obradi terena te multidisciplinarnim laboratorijskim analitičkim metodama. Namjera je ovog projekta sveobuhvatno istražiti geokemijske i petrološke značajke stijena da bi se utvrdio geotektonski režim nastanka i smještavanja magmi, te na temelju egzaktnih analitičkih podataka predložio logički izveden model koji bi slikovito predočio geotektonsku evoluciju područja sjeverozapadne Hrvatske, temeljenu na principima tektonike ploča. Takav složen, suvremen mineraloško-petrološko-geokemijski prikaz potkrijepljen izotopnim i geološkim starostima svih magmatskih i piroklastičnih kompleksa na području predloženom za istraživanja omogučiti će formiranje bogate standardizirane baze podataka koja će predstavljati dobru osnovu za karakterizaciju i valorizaciju gospodarski potencijalno zanimljivih mineralnih sirovina na području sjeverozapadne Hrvatske. Koreliranjem dobivenih rezultata s rezultatima sličnih magmatskih kompleksa na području Panonskog bazena, Dinarida i Alpa dobit će se širi regionalni značaj mezozojskih plaštnih, magmatskih i piroklastičnih stijena sjeverozapadne Hrvatske. 

Natrag