zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Uloga taložnih prekida u karbonatnim sukcesijama Krških Dinarida 
Voditelj: Damir Bucković
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Površine koje razdvajaju mlađe od starijih taložina, a predstavljaju razdoblja netaloženja i erozije, nazivaju se taložni prekidi ili diskonformnice. Kako predstavljaju relativno duga razdoblja netaloženja, tj. kondenzirane intervale geološke prošlosti, prisutnost taložnih prekida u karbonatnim sukcesijama Krških Dinarida treba biti valjano definirana i vrednovana. Značenje taložnih prekida u taložnom zapisu je višestruko. Korištenje taložnih prekida u modernoj stratigrafsko-sedimentološkoj analizi predstavlja osnovni alat za odredbu i definiciju taložnih sekvencija različitih redova. Kako su prisutni taložni prekidi u karbonatnim sukcesijama Krških Dinarida različitih trajanja, te različitih sedimentoloških, dijagenetskih i biostratigrafskih značajki, to otvara mogućnost utvrđivanja njihovog hijerarhijskog slijeda, točnog definiranja, a time i utvrđivanja osnove sekvencijskoj stratigrafiji karbonatnih sukcesija Krških Dinarida. Taložni prekidi u karbonatnim sukcesijama Krških Dinarida, također, daju i jasne facijesne elemente za interpretaciju okolišnih uvjeta iz različitih razdoblja geološke prošlosti, te predstavljaju lako prepoznatljive markere bitne za prostornu korelaciju istovremenih naslaga, kako na površini tako i u bušotinama. U njihovoj prisutnosti ogleda se i gospodarsko značenje dinaridskog prostora, jer mogu predstavljajti nivoe podpovršinskog usmjeravanja i/ili zaprečavanja tečenja različitih fluida, kao što su ugljikovodici, hidroterme i porne vode. Taložni prekidi unutar nekog taložnog slijeda prepoznatljivi su ili promjenom konkordancije, ili facijesnim kontrastom, ili postojanjem tipičnih taložnih (dijagenetskih) značajki, ili promjenom biostratigrafskih značajki. Iz toga proizlazi i velika raznovrsnost tipova taložnih prekida, među kojima se izdvajaju tri osnovne grupe; prekidi koji su nastali u uvjetima bez emerzije, prekidi koji su nastali u uvjetima "kratkotrajne" emerzije, i prekidi koji su nastali u uvjetima dugotrajnije emerzije. Neki, a možda i svi, tipovi ovih grupa taložnih prekida trebaju biti prepoznati i u karbonatnim sukcesijama Krških Dinarida, a što će predstavljati ključnu spoznaju kod re-definiranja događajnog okvira karbonatnih sukcesija Krških Dinarida, bitnog u koncepciji sekvencijske stratigrafije. 

Natrag