zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Bazične ORografske Atmosferske cirkulacije u Hrvatskoj (BORA) 
Voditelj: Branko Grisogono
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Svrha projekta BORA je dati solidnu teorijsku osnovu domaće meteorologije i mikroklimatologije. Naša meteorološka mjerenja, motrenja i detaljne numeričke simulacije danas još nisu sustavno objedinjene u moderne spoznaje teorijske meteorologije. Boljim poimanjem međudjelovanja val-turbulencija u atmosferi nad kompleksnim terenom Hrvatske najefikasnije ćemo poboljšati prognoze postojećih prognostičkih modela. Razvojem teorije i poboljšanjima numeričkih prognostičkih modela, moći ćemo objektivnije birati mjesta za nova mjerenja, odnosno područja i periode trajanja intenzivnih eksperimenata u budućnosti. Projekt bi trebao dati i osnovu za dugoročni i agresivniji razvoj domaće meteorologije i klimatologije. Ove su discipline isuviše važne, kako običnim ljudima, tako i ekspertima, da bi mogli dopustiti njihovo ignoriranje. Konačno, dobra meteorologija može pomoći strateškom razvoju Hrvatske. Osnovni nam je cilj da bolje shvatimo i kvantitativno objasnimo neke od osnovnih mezo- i mikroskalnih procesa u našem priobalju i planinama (trodimenzionalnost, nestacionarnost i turbulentnost bure, juga, dolinskih, obalnih i planinskih cirkulacija) što djeluju na okoliš i ljude. Tako ćemo pouzdano prognozirati naše lokalne vremenske pojave te shvatiti i projecirati mikro-klimatske varijacije u budućnosti. Naš je opći cilj vezan na poboljšavanje parametrizacija vremenskih procesa u numeričkim prognostičkim modelima. (Parametriziraju se oni procesi što se ne mogu eksplicitno razlučiti u prognostičkim modelima. Kako ovi danas rade s tipičnom horizontalnom, dx~10km, i vertikalnom, dz~500m, rezolucijom oni "ne vide" kratke valove, turbulenciju, dio oblaka i/ili magle, odnosno mikro-fizikalne procese kondenzacije, evaporacije, itd. Mi želimo shvatiti ove procese nad našim krajevima.). Naši ciljevi čine direktnu znanstvenu podršku primjenjenim istraživanjima na DHMZ-u. Projekt mada prvenstveno teorijske i modelarsko-numeričke prirode, ima višestruke primjene koje se mogu podijeliti na kratkoročne, srednjeročne i dugoročne. 1) Poboljšanje prognoze vremena za Hrvatsku. Poboljšat ćemo detalje prognostičkih modela koji će lokalno točnije prognozirati vjetar, temperaturu i vlažnost. 2) Unapređenje izrade meteoroloških, klimatoloških i ekoloških studija za gradnju prometnica, burobrana (uvažiti turbulenciju), zgrada i zaštitu od požara. Bolje preporuke za eventualno korištenja energije vjetra. 3) Osnova za strateške projekcije naše poljoprivrede, vodoprivrede itd. za iduća desetljeća. 

Natrag