zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-2
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Prirodni radioizotopi u istraživanju krških ekosustava i datiranju 
Voditelj: Bogomil Obelić
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb 
Sažetak: Ovaj projekt objedinjuje fizikalne i kemijske metode mjerenja s istraživanjima u hidrogeologiji, geokronologiji, arheologiji i nekim drugim znanostima, a u skladu je sa strateškim pravcima istraživanja u RH, kao što su temeljna fizikalno-kemijska istraživanja u okolišu, te istraživanja koja doprinose hrvatskom identitetu. S obzirom da su izotopne metode kojima se bavimo komplementarne geokemijskim i hidrogeološkim metodama, zamislili smo ovaj projekt kao dio šireg programa “Voda u kršu — dinamika, geokemija i izotopni procesi“ u suradnji s drugim znanstveno-akademskim institucijama u Hrvatskoj. Ciljevi projekta su: • Usavršavanje postojećih metoda mjerenja niskih aktivnosti 14C i 3H uvođenjem novih tehnika pripreme uzoraka i mjerenja; • Korištenje prirodnih radioaktivnih i stabilnih izotopa u cilju proučavanja prirodnih fenomena u kršu , te praćenja ljudskog utjecaja na atmosferu, biosferu i hidrosferu. • Korištenje prirodnih radioaktivnih i stabilnih izotopa u izučavanju i zaštiti vodnih resursa u Republici Hrvatskoj, posebno onih u krškim područjima. • Primjena izotopnih metoda u paleoklimatološkim istraživanjima. • Sudjelovanje u arheološkim ili paleontološkim istraživačkim projektima kod kojih je potrebno određivanje starosti metodom 14C. Rezultati istraživanja će dati vrlo korisne informacije o porijeklu i kretanju atmosferskih, površinskih i podzemnih voda. Proučavanjem izotopnog sastava kalcita taloženog iz vode ćemo rekonstruirati vremensku skalu taloženja i temperaturne odnose koji su tada vladali. Mjerenjem 14C starosti uzoraka organskog porijekla doprinijet ćemo sustavnim istraživanjima pojedinih kultura i značajnih povijesnih objekata na tlu naše zemlje. Istraživanja vodnih resursa krškog ekosustava provodit će se unutar Programa različitim metodama, tako da će se rezultati izotopnih istraživanja dobiveni ovim projektom moći usporediti s rezultatima dobivenim drugim metodama (npr. hidrogeološkim). Laboratorij sudjeluje u međunarodnim poredbenim mjerenjima za 14C i 3H, te će se tako provjeravati točnost samih mjernih tehnika. Također će se tijekom uhodavanja novih mjernih tehnika/instrumenata uspoređivati rezultati za isti uzorak dobiveni različitim tehnikama. 

Natrag