zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Eruptivni procesi u Sunčevoj atmosferi 
Voditelj: Bojan Vršnak
Ustanova: Geodetski fakultet, Zagreb 
Sažetak: U okviru predloženog projekta istraživat će se procesi eksplozivnog oslobađanje energije pohranjene u nepotencijalnom magnetskom polju Sunčeve atmosfere. Istraživanja će uključivati empirijski i teorijski aspekt, s naglaskom na eruptivne procese velikih razmjera, zbog njihova velikog utjecaja na stanje magnetoplazme međuplanetskog prostora i planetskih magnetosfera, te posebice, zbog velikih poremećaja koje uzrokuju u Zemlji bliskom svemirskom okolišu. Predložena istraživanja doprinjet će razumjevanju fizikalnih procesa koji dovode do pojave, i upravljaju razvojem, velikih koroninih izbačaja i Sunčevih bljeskova, te će unaprijediti saznanja o posljedicama koje te eruptivne pojave uzrokuju u međuplanetarnom prostoru (Sunčevom vjetru), kao i saznanja o njihovom utjecaju na Zemlju i njen bliski svemirski okoliš. U tom smislu, konačni cilj ovog projekta je unaprijeđivanje "svemirske prognostike", tj. točnijeg i sigurnijeg predviđanja nastupa i razvoja velikih međuplanetarnih poremećaja, sa svrhom pravovremenog uzbunjivanja i preventivnog djelovanja u raznim vidovima ekonomsko-tehnoloških i znastveno-istraživačkih aktivnosti. Očekuje se da istraživanja razjasne prirodu povratne sprege između idealnih nestabilnosti koje pokreću koronin izbačaj i disipativnih procesa koji dovode do oslobađanja energije u obliku Sunčevog bljeska. Rasvjetljavanje ovog problema omogućilo bi razumijevanje dinamike erupcije, a time i shavćanje njenog širenja međuplanetarnim prostorom. S druge strane, polučeni rezultati trebali bi omogućiti bolji uvid u složene mehanizme oslobađanja i transporta energije povezane s procesom magnetskog prespajanja. Uz istraživanja prirode koroninih izbačaja i Sunčevih bljeskova, proučavat će se i posljedice ovih procesa: visokoenergetsko i radio-valno elektromagnetsko zračenje, magnetohidrodinamički udarni valovi, visokoenergetski čestični snopovi, itd. Na taj način, projekt objedinjuje istraživanja fizikalnih procesa koji se odvijaju u Sunčevoj atmosferi na vremenskoj skali od 10 ms do nekoliko dana. 

Natrag