zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-5-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Kardiovaskularni učinci vina i njegovih sastojaka 
Voditelj: Mladen Boban
Ustanova: Medicinski fakultet, Split 
Sažetak: Brojne studije su pokazale da umjereno konzumiranje vina, posebno crnog, povoljno djeluje na kardiovaskularni sustav i ljudsko zdravlje. Ti se učinci uglavnom pripisuju tvarima iz polifenolne frakcije vina. Utvrđeno je da su polifenolni ekstrakti vina i pojedine tvari iz te skupine spojeva (resveratrol, katehin, npr.) između ostalog povezane sa smanjenom osjetljivosti lipoproteina niske gustoće na oksidaciju, smanjenom agregacijom trombocita, povećanim stvaranjem dušikovog oksida (NO), kao i porastom antioksidacijskog kapaciteta ljudske plazme. Novije studije su međutim utvrdile da se polifenoli slabo apsorbiraju i da su njihove koncentracije u plazmi preniske za objašnjenje nekih bioloških učinaka vina. Tako je pokazano da je povećanje antioksidacijskog kapaciteta plazme nakon unosa crnog vina u značajnoj mjeri posljedica akutnog porasta mokraćne kiseline u plazmi. Taj porast mokraćne kiseline nije povezan s vinskim polifenolima, a biološki značaj toga nije istražen. Ovim istraživanjem želimo razlučiti učinke vinskih polifenola od utjecaja ostalih komponenti vina. Cilj je utvrditi u kojoj mjeri se učinci dobiveni u in vitro biokemijskim mjerenjima ili studijama na izoliranim organima mogu povezati s in vivo učincima u ljudi nakon konzumacije istraživanih vina i napitaka na bazi tih vina. Posebno će se utvrditi povezanost antioksidacijske aktivnosti vinskih sastojaka s endotelnom funkcijom i vaskularnim odgovorom in vitro i in vivo. Antioksidacijska aktivnost će se mjeriti standardnim metodama FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) i TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Power), a kemijski sastav i sadržaj u uzorcima vina i plazme spektrofotometrijski (UV/VIS) te kromatografijom i spektrometrijom masa. Na izoliranom srcu mjerit će se učinci na elektrofiziološke, kontraktilne, cirkulacijske i metaboličke pokazatelje srčane funkcije, a na izoliranim žilama vazoaktivni učinci ovisni i neovisni o endotelu. U studijama na ljudima uz standardna biokemijska mjerenja ispitivat će se i endotelna funkcija metodom reaktivne hiperemije nakon okluzije brahijalne arterije te produkcija NO mjerenjem nitrata i nitrita u plazmi. Rezultati mogu biti primjenjivi u farmaceutskoj i vinarskoj industriji u smislu proizvodnje pripravaka s biološki aktivnim tvarima iz vina ili mogućnošću obogaćivanja vina takvim tvarima tijekom vinifikacije čime bi se povećala njihova biološka vrijednost. Studija je doprinos kulturi zdrave prehrane i proizvodnji zdrave hrane. 

Natrag