zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-1-17
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Izvori i studije za povijest kaptola u srednjem i novom vijeku 
Voditelj: Ante Gulin
Ustanova: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 
Sažetak: Navedeni projekt za istraživanje prošlosti srednjovjekovnih dalmatinskih loca credibilia od 13. do 16. st., odvijat će se postupkom temeljnog istraživanja u javnim i crkvenim arhivima i bibliotekama dalmatinskih gradova gdje su postojala sjedišta nad/biskupija i njihovih kaptola. U prvoj fazi realizacija plana prikupljati će se i sustavno proučavati objavljeni i neobjavljeni izvori i za povijest dalmatinskih loca credibilia, njihovo utemeljenje, ustroj kanonika i javnu djelatnost koju su obavljali od 13. do 16. st. Posebna pozornost poklonit će se kaptolskoj kancelariji i njezinim notarima. Nakon prikupljenih i obrađenih izvora pristupit će se pisanju pojedinih poglavlja buduće sinteze. U drugoj fazi nastavit će se s prikupljanjem i obradom izvora te pisanju sinteze pojedinih poglavlja kao prethodno. Kada se u planiranom roku napišu sva poglavlja za povijest dalmatinskih loca credibilia, djelo će se pod radnim naslovom Hrvatski srednjovjekovni kaptoli Dalmacije, Hrvatskog Primorja i Istre (A. Gulin), prirediti za tisak s novim i nepoznatim rezultatima u našoj dosadašnjoj historiografiji. U sklopu projekta priredit će se za tisak i posebna monografija Prošlost Zadarskog kaptola kroz stoljeća (M. Granić – A. Gulin), te dvije zbirke izvora: Registri Zadarskog kaptola iz 14. i 15. st. (D. Karbić). Osnovna svrha navedenih istraživanja predlaže se zbog toga što u našoj historiografiji te ustanove javne vjere ili mjesta vjerodostojnosti još uvijek nisu u cijelosti obrađene i o njihovoj se ulozi vrlo malo zna. Istraživanjem njihove prošlosti hrvatska će historiografija dobiti važno djelo koje će potvrditi svoju opravdanost među znanstvenicima i pravnim povjesničarima, te biti od posebne koristi studentima s području humanističkih i pravnih znanosti. 

Natrag