zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-6-25
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Biotehnološki parametri proizvodnje vrhunskog dalmatinskog desertnog vina-prošek 
Voditelj: Tomislav Lovrić
Ustanova: Institut za jadranske kulture i melioraciju krš, Split 
Sažetak: Pojedine autohtone sorte vinove loze Dalmacije potencijalne su sirovine za proizvodnju desertnih vina visoke kakvoće. Proizvodnja specifičnog dalmatinskog desertnog vina-prošeka zasnovana na tradiciji i iskustvu gotovo je zanemarena i nije prilagođena suvremenim kriterijima odlika ovog tipa proizvoda. Predviđeno istraživanje biti će usmjereno upravo na definiranje procesnih parametara proizvodnje vrhunskog "prošeka" temeljenih na dostignućima suvremene biotehnologije. Istražit će se utjecaji pojedinih procesnih varijabli kao što su fiziološko stanje (stadij) sirovine (grožđa) pri berbi, udjela relevantnih sastojaka (šećera, kiselina, fenola, tvari arome i boje i sl.) "postharvest" tretmana (sušenja), izbora kvasca i uvjeta fermentacije, te kondicioniranja ("starenja"), na senzorska i kemijska svojstva (prije svega na profil arome) gotovog proizvoda. Za praćenje utjecaja odabranih procesnih parametara (prije svega odabranih kvasaca i dinamike promjena sastava) koristit će se uz standardne EU metode analize i suvremene fizikalno-kemijske metode GC-FID, GC-MS uz tehniku pripreme uzorka SPME za spojeve arome, odnosno HPLC-DAD i spektrofotometrija za analizu pojedinih fenolnih spojeva. Usporedno s fizikalno-kemijskim provodit će se i senzorna analiza odgovarajućih uzoraka po fazama primjenom adekvatnih metoda. Dobiveni rezultati biti će statistički obrađeni analitičkim metodama ANOVA, MANOVA, LSD, odnosno PCA analiza i analiza klastera, kako bi se utvrdila signifikantnost procesnih varijabli koje su predmet predviđenih istraživanja. Sustavno praćenje svih (kemijskih i biokemijskih) promjena, i dobiveni rezultati na odabranim sortama tijekom predloženog istraživanja trebaju poslužiti kao osnova u primjeni i verifikaciji, te i na druge potencijalne sorte za proizvodnju desertnih vina. Time se proširuje asortiman i ponuda (prije svega dalmatinskih vina). 

Natrag