zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Zaštita prava manjina u međunarodnom pravu i nacionalnim zakonodavstvima 
Voditelj: Mira Lulić
Ustanova: Pravni fakultet, Osijek 
Sažetak: Prava manjina jedno je od najaktualnijih, ali i najkontroverznijih pitanja suvremenog međunarodnog prava, a također je i od velikog pravno-političkog značenja za Republiku Hrvatsku. Poštovanje ljudskih prava, a tu ključno mjesto imaju prava manjina, pokazuje u kojoj je mjeri neka država suvremena i demokratska članica međunarodne zajednice. Sustavnom i detaljnom analizom u petogodišnjem bi periodu sudionici projekta analizirali sve ustave svijeta i nacionalna zakonodavstva europskih država po pitanju (zaštite) prava manjina. Polazna osnova znanstveno-istraživačkog rada jesu svi relevantni međunarodno-pravni standardi, instituti, vodiči i norme. Posebna će se pažnja posvetiti djelovanju općih i regionalnih međunarodnih organizacija, primjerice, Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi i Europske unije. Projekt “Zaštita prava manjina u suvremenom međunarodnom pravu i nacionalnim zakonodavstvima” sustavnim će pristupom analizirati i zaštitu i promicanje prava manjina u Republici Hrvatskoj, koja su i službeno proglašena kao prioritetna područja opće zaštite ljudskih prava u Nacionalnom programu Vlade Republike Hrvatske za razdobolje 2005.-2008. godine. Stečene spoznaje i znanja dobivena radom na ovom projektu, između ostalog, omogućila bi u dogledno vrijeme i formiranje posebnog instituta za proučavanje prava manjina pri Pravnom fakultetu u Osijeku i prvog takve vrste u Republici Hrvatskoj. Cilj je ovoga projekta, između ostalog, osposobiti njegove aktivne sudionike na davanje mišljenja i stručnih analiza pripadnicima nacionalnih manjina, studentima, stručnoj javnosti i drugim zainteresiranim osobama u Republici Hrvatskoj u vezi s pravima i slobodama manjina. U konačnici, rad na ovom projektu omogućio bi i objavljivanje dviju planiranih znanstvenih monografija na temu zaštite prava manjina o čemu do sada u Republici Hrvatskoj ne postoji sveobuhvatan znanstveno-istraživački rad, a posebno ne postoji komparativan i multidiscipliran pristup ovom problemu koji će bit sastavnim dijelom ovoga projekta. Prva monografija obuhvaćala bi norme međunarodnog prava i sustavni pregled ustavnih odredbi svih država svijeta s posebnim osvrtom na nacionalna zakonodavstva Europe po pitanju zaštite prava manjina. Druga planirana monografija u središtu pozornosti imala bi zaštitu prava manjina u Republici Hrvatskoj. 

Natrag