zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-5-25
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Sustav učenja na daljinu zasnovan na dijalogu za potrebe e-poslovanja 
Voditelj: Božidar Kovačić
Ustanova: Filozofski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Razvoj informatike i komunikacijskih tehnologija uvjetuje uvođenje elektroničkog načina obrade podataka u razna područja ljudske djelatnosti. Elektronička obrada podataka izuzetno je značajna u e-poslovanju kao podrška klasičnom načinu poslovanja. Za kvalitetno korištenje sustava e-poslovanja nužna je educiranost korisnika sustava koji moraju ovladati osnovnim znanjima o temeljnim principima e-poslovanja i načinima uporabe sustava e-poslovanja. Učinkovita i kvalitetna edukacija velikog broja korisnika nemoguća je bez primjene učenja na daljinu. Sustavi učenja na daljinu omogućuju izvođenje edukacije velikog broja korisnika neovisno o lokaciji korisnika i vremenu izvođenja edukacije. Specifičnosti e-poslovanja uvjetuju sustavan pristup u edukaciji korisnika. Cilj projekta je razviti prototipni sustav učenja na daljinu koji udovoljava potrebama edukacije korisnika e-poslovanja. Projekt polazi od pretpostavke da bi razvoj sustava učenja na daljinu zasnovanog na dijalogu udovoljio zahtjevima za sustavnim pristupom u edukaciji korisnika e-poslovanja. Sustav učenja na daljinu zasnovan na dijalogu omogućuje definiranje strukture znanja domene izučavanja (e-poslovanje), pohranu nastavnog sadržaja domene izučavanja u digitalnom obliku, implementaciju načina provjere znanja korisnika i statistički prikaz rezultata izvođenih procesa učenja. Primjena dijaloga u učenju na daljinu omogućuje adaptivno ponašanje sustava učenje na daljinu za svakog korisnika. Rezultat razvoja sustava za učenje na daljinu je dinamička Web aplikacija sa pristupom bazi podataka. Očekujemo da će razvojem sustava za učenje na daljinu biti udovoljeno zahtjevima za učinkovitom edukacijom korisnika u e-poslovanju. Sustav će biti primjenjiv u drugim područjima ljudske djelatnosti gdje postoji potreba za edukacijom. Provjera rezultata istraživanja bit će izvedena implementacijom sustava za učenje na daljinu zasnovanog na dijalogu u poslovanju jednog većeg poslovnog sustava u okviru kojeg se aktivno radi na razvoju e-poslovanja. Radi se o provjeri na studijskom slučaju odabranog sustava za e-poslovanje. Mjerenje uspješnosti utvrditi će na temelju intenziteta upotrebe i komentara korisnika sustava za učenje, u kontekstu integralnog sustava elektroničkog poslovanja. Značaj predloženog istraživanja ogleda se u dva osnovna elementa: (1) u promicanju razvoja interaktivnih sustava za učenje na daljinu, i (2) u unapređivanju kvalitete sustava e-poslovanja i promicanju upotrebe takvih sustava. 

Natrag