zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-5-25
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Identifikacija megaokolina u oplemenjivanju kukuruza 
Voditelj: Zvonimir Zdunić
Ustanova: Poljoprivredni institut Osijek 
Sažetak: Veličina i struktura (pattern) interakcije genotip x okolina (GEI) za svojstva prinos suhog zrna i vlaga zrna imaju veliki utjecj na oplemenjivačke programe kod kukuruza. Proučavanje ove interakcije omogućava oplemenjiačim da identificiraju homogene adaptacijske regije (megaokoline) za proučavane genotipove i da unutar tih regija izdvoje reprezentativne lokalitete za svaku homogenu podregiju. Pretpostavka je da bi moguća identifikacija megaokolina kao homogenih subregija otkrila da superiorni F1 genotipovi izdvojeni unutar jedne megaokoline zadržavaju svoju superiornost i u drugoj megaokolini. Ovakva saznanja bi dovela do razvoja učinkovitijih i jeftinijih oplemenjivačkih postipaka, s obzirom da bi se testiranje novostvorenih genotipova kukuruza vršilo na smanjenom broju lokaliteta ali jednako učinkovito. Nadalje, procjena stabilnosti svojstava od interesa i moguće utvrđivanje široke opće adaptabilnosti proučavanih F1 genotipova putem parametara stabilnosti (koeficijent regresije, ekovalenca i varijanca odstupanja od regresije) ostvarilo bi osnovnu pretpostavku za širenje naših hibrida kukuruza na ona područja koja se značajo razlikuju prema svojim klimatskim i pedološkim karakteristikama. U tom slučaju bi bilo moguće dati praktične preporuke za uzgoj naših hibrida na visokoprinosnim ili niskoprinosnim okolinama. 

Natrag