zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-2
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Oblikovanje i upravljanje javnim znanjem u informacijskom prostoru 
Voditelj: Miroslav Tuđman
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Razvojem interneta i suvremenih ICT stvoren je globalni multimedijski informacijski prostor – cyberspace. Globalna komunikacijska mreža nadmoćna je u odnosu na lokalne mreže ali i nacionalne informacijske infrastrukture. Posljedice toga su nove digitalne zajednice korisnika, novi komunikacijski obrasci, nove konfiguracije znanja, novi tipovi pismenosti, i novi sustavi edukacije. Pretpostavka i lokalne i nacionalne participacije u globalnom informacijskom prostoru je planska i sustavna digitalizacija znanja. Što znači da je javno znanje u cyberspace-u podložno i oblikovanju i upravljanju u većoj mjeri nego što je javno znanje u konvencionalnoj formi i na konvencionalnim medijima. Odgovornost informacijske znanosti za javno znanje u informacijskom prostoru može biti prvenstveno u izradi standarda i alata za oblikovanje i upravljanje javnim znanjem kako bi se osigurao čisti informacijski prostor, dostupnost objektivnim informacijama, i ravnopravnost u razmjeni znanja. Projekt je organiziran u dvije grupe istraživačkih tema. Jedna grupa se bavi istraživanjem informacijskih strategija koje imaju za posljedicu upravljanje javnim znanjem, a druga alatima i standardima za oblikovanje javnoga znanja u cyberspace-u. Teme istraživanja Upravljanje javnim znanjem su sljedeće: a) informacijske strategije i razvoj globalne, regionalne i nacionalne informacijske infrastrukture; b) informacijske strategije i oblikovanje javnoga znanja u Hrvatskoj; c) informacijsko ratovanje u informacijskom prostoru (teorija, metode i tehnike); d) informacijske strategije za oblikovanje javnoga znanja o Domovinskom ratu; e) politička propaganda kao negativna paradigma Teme su istraživanja Oblikovanje javnog znanja: a) oblikovanje multimedijskog znanja; b) model strojnog tezaurusa hrvatskog jezika; c) standardi za digitalizaciju arhivske građe; d) alati i standardi za interaktivnu digitalnu bazu podataka sadržaja hrvatskih tiskanih glasila. Očekujemo sintezu teorijskih radova i empirijsku provjeru izrađenih alata i softvera: a) završnu studiju o utjecaju informacijskih strategija na upravljanje javnim znanjem u Hrvatskoj; b) objedinjavanje softvera za učenje nastavnih sadržaja pomoću multimedijskih poruka; c) provjeru i primjenu modela strojnog tezaurusa hrvatskog jezika u sustavima za pretraživanje podataka, sustavima za segmentaciju teksta, korektorima pogrešaka; d) gotove alate za strojno indeksiranje tekstova na hrvatskom jeziku, i alate za strojnu izradu sažetaka na hrvatskom. 

Natrag