zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Suvremeni razvoj međunarodnog prava na globalnoj i regionalnoj razini 
Voditelj: Budislav Vukas
Ustanova: Pravni fakultet, Zagreb 
Sažetak: Međunarodno pravo danas suočeno je s fenomenom tzv. „fragmentacije“, kako u materijalnom, sadržajnom smislu – razvojem novih međunarodnopravnih grana poput npr. međunarodnog prava zaštite i očuvanja okoliša, međunarodnog sustava zaštite prava čovjeka, međunarodnog kaznenog, radnog, upravnog prava ili pak prava međunarodnih organizacija – tako i u procesnom smislu multipliciranjem međunarodnih pravosudnih tijela. S druge pak strane, takva fragmentacija dobiva sve više i svoju regionalnu dimenziju kroz često nejednaku dinamiku procesa materijalne fragmentacije na razini različitih regija unutar međunarodne zajednice što ponekad može rezultirati i stvaranjem partikularnih međunarodnopravnih normi u različitim dijelovima svijeta, ali istodobno i regionalno različitim standardima u razvoju pojedinih dijelova međunarodnog prava. Takvi procesi vidljivi su kako na razini tzv. primarnih međunarodnopravnih normi koje međunarodnopravnim subjektima podjeljuju određena subjektivna prava, tako i na razini sekundarnih normi kojima međunarodnopravni sustav štiti efikasnost spomenutih primarnih normi, prvenstveno kroz potrebu novog pristupa regulaciji upotrebe sile, posebice u kontekstu samoobrane (čl. 51. Povelje Ujedinjenih naroda), ali i u kontekstu izazova borbe protiv terorizma koji stoji pred međunarodnom zajednicom našeg vremena. Suvremeno međunarodno pravo ima stoga pred sobom zadaću izmiriti spomenute suprotnosti materijalne, procesne i regionalne fragmentacije povezujući ih u jedinstven pravni sustav na razini međunarodne zajednice u cjelini. // Predloženi projekt nastojao bi tako razraditi problem materijalne i procesne fragmentacije međunarodnog prava, kao i njegovu regionalnu dimenziju, posebice kroz prizmu europskog javnog prava kao sve razvijenijeg regionalnog pravnog sustava čijim dijelom sve više postaje i hrvatski pravni sustav. U tom smislu projekt bi se bavio razvojem sustava zaštite prava čovjeka uključujući i prava manjina, odnosom općeg i regionalnog (europskog) međunarodnog prava, ali i najnovijim tendencijama na razvoju globalnog međunarodnopravnog sustava, posebice kroz analizu najnovijih radova Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno pravo (International Law Commission) poput materije rezervi na međunarodne ugovore, međunarodne odgovornosti država i međunarodnih organizacija za međunarodne protupravne čine, i dr. Uz to, projekt bi nastojao rasvijetliti i problem suvremenih tendencija u regulaciji upotrebe sile u današnjem međunarodnom pravu. 

Natrag