zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Genski izražaj u ranom razvoju čovjeka 
Voditelj: Mirna Saraga-Babić
Ustanova: Medicinski fakultet, Split 
Sažetak: Istraživanja genskog izražaja, genskih proizvoda te čimbenika uključenih u njihovu regulaciju tijekom ranog razvoja čovjeka od presudne su važnosti za razumijevanje uloge tih gena u normalnom oblikovanju različitih tkiva i organa. Spoznaje o njihovom normalnom prostornom i vremenskom izražaju, istraženom direktno u ljudskim tkivima, važne su u otkrivanju mogućih mehanizama nastanka nekih anomalija i bolesti u čovjeka. U tkivima ljudskih embrija i fetusa starosti 4 do12 tjedana, primjenom svjetlosne i elektronske mikroskopije te imunohistokemijskih tehnika istražit će se:1/ Izražaj pro-apoptotskih, anti-apoptotskih i mitotskih čimbenika, proteina intermedijarnih filamenata, faktora rasta, koštanih morfogenetskih proteina (BMP) i specifičnih receptora tijekom razvoja kralježnične moždine i spinalnih ganglija. 2/ Uloga istih čimbenika u regresiji mezonefrosa i razvoju metanefrosa (trajnog bubrega) te spolnih žlijezda. 3/ Uloga apoptotskih i mitotskih čimbenika kao i proteina intermedijarnih filamenata u razvoju i diferencijaciji hipofize i oka. Analizirat će se ultrastrukturne osobitosti apoptotskih i mitotskih stanica i njihova raspodjela u žlijezdi tijekom razvoja. 4/ Čimbenici uključeni u normalno oblikovanje udova te morfološki oblici i vrste stanične smrti odgovorne za razdvajanje prstiju. Intenzitet proliferacijske aktivnosti u navedenim organima analizirat će se primjenom statističkih metoda. 5) Morfološke i imunohistokemijske osobitosti notokorda, mišićnog i živčanog sustava u kopljače. Studije na kopljači otkrit će prvu pojavu nekih evolucijski konzerviranih gena koji su prisutni također i u čovjeku. Rezultati naših istraživanja dati će nove podatke o ključnim genima tijekom ranog razvoja pojedinih organa u čovjeka, vremenu njihovog uključivanja i načinu djelovanja. Opis čimbenika koji utječu na tijek normalnog razvoja direktno u ljudskim tkivima proširit će znanje o genskoj podlozi određenih razvojnih anomalija koje dovode do poremećene građe i funkcije organa. Prepoznavanje gena koji sudjeluju tijekom ranog razvoja čovjeka ima važnu primjenu i u kliničkoj praksi. Stoga će se klinički pratiti neke anomalije i bolesti u ranom djetinjstvu koje su posljedica poremećenog prostornog i vremenskog izražaja navedenih čimbenika. 

Natrag