zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-2-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Višefunkcijske antene u komunikacijskim i radarskim sustavima 
Voditelj: Juraj Bartolić
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 
Sažetak: Projekt istražuje inovativne antenske sustave i smanjenje interferencije među komunikacijskim i /ili radarskim sustavima. Napredne su antene strateška višenamjenska tehnologija za nove komunikacijske sustave, radionavigaciju i daljinska istraživanja u okviru Informacijskog Društva, prometa, sigurnosti, obrane, razminiranja i telemedicine. Korisnici pokretnih telefona žele imati što manje uređaje koji omogućuju ostvarivanje veze na bilo kojem mjestu, kao npr. u zgradama s debelim zidovima i malim prozorima, u vozilima i podzemnim garažama. Nadalje, korisnici žele nove sadržaje i usluge što zahtijeva prijenos sve većih količina podataka, govornih i slikovnih signala, itd. S obzirom na sve, velik je izazov osmisliti i izraditi male antene koje omogućuju sve ove zahtjeve, a ujedno zadovoljavaju i stroge norme u sustavima pokretnih komunikacija GSM, UMTS, GPRS i WLAN. Gledajući u budućnost nakon treće generacije pokretnih komunikacija, prisutni su isti izazovi. Da bi se odgovorilo svim spomenutim zahtjevima, treba primijeniti nov pristup. U sklopu ovog projekta istraživat će se posve nova skupina antena kao što su rekonfigurabilne antene za sustave s višestrukim ulazom i izlazom, pametne antene i ultraširokopojasne antene i sustavi. Istraživanje će ponajprije biti usmjerno na višefunkcijske rekonfigurabilne antene koje sadrže aktivne elemente kao npr. mikroelektromehaničke sustave (MEMS). Rezultat istraživanja bit će upotrijebljen u raznim radijskim sustavima i primjenama, uključujući i smanjenje apsorpcije elektromagnetske energije u ljudskom tijelu. Smanjivanje izmjera antena postići će se primjenom nanotehnologija i novih materijala. Antene na i u tijelu bit će istražene zbog njihove važnosti u medicini. Razvit će se i primijeniti nove mjerne tehnike za male antene. Razmatrat će se radarske antene i primjena više različitih frekvencija za promtranje atmosferskih pojava. Rezultati istraživanja bit će provjereni kroz usporedbu rezultata proračuna i mjerenja. Za proračun će se koristiti programi vlastite izradbe kao i komercijalni programski paketi za elektromagnetsku simulaciju. Rezultati proračuna usporedit će se s mjerenjima, ustanovit će se eventualne razlike i njihovi uzroci. Mjerenja će se istodobno provoditi u laboratoriju na FER-u u Zagrebu i na EFPL, Lausanne (Švicarska). Sve aktivnosti na području istarživanja antena provjerit će se putem europskog Središta izvrsnosti u antenama (ACE) i kroz suradnju na projektu EU COST 284. 

Natrag