zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-7-16
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Evaluacija uzgajanih trešanja i višnje Maraske u mediteranskom dijelu Hrvatske 
Voditelj: Zlatko Čmelik
Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Uzgoj autohtonih sorata trešnje (Gomilička, Stonska i Tugarka) i višnje Maraske u mediteranskom dijelu Republike Hrvatske ima dugu tradiciju, te ove kulture zauzimaju značajne površine zahvaljujući vrlo povoljnim ekološkim uvjetima. Unatoč tomu, potencijal proizvodnog prostora za uzgoj ovih kultura nedostatno se koristi. Autohtone sorte Gomilička, Stonska i Tugarka nisu u dostatnoj mjeri pomološki i gospodarski evaluirane, a nije utvrđen ni stupanj unutarsortne varijabilnosti. Njihova rodnost nije redovita. Uzroci tomu mogu biti različiti (nedovoljno preklapanje u cvatnji, morfološke osobine cvjetova, te njihova međusobna kompatibilnost koja izostaje ili nije dovoljna da bi osigurala redovit i obilan urod). Kao posljedica javlja se njihovo postupno potiskivanje iz proizvodnje i introdukcija stranih sorata. Daljnji uzgoj autohtonih sorata trešnje visoke i prepoznatljive kvalitete plodova pretpostavlja: odabir najboljih tipova unutar populacije na bazi pomometrijskih izmjera, njihovu genetsku identifikaciju, utvrđivanje sterilitetnih alela i izbora oprašivača. Nakon toga moguće je organizirati suvremene sustave komercijalne proizvodnje. U odnosu na ukupni prostor gdje se uzgaja, Maraska u ograničenom području mediteranskog dijela Hrvatske postiže vrhunsku kakvoću plodova. U nasadima višnje Maraske nalazi se veći broj morfološki različitih tipova. Do sada je na bazi pomometrijskih izmjera izdvojeno nekoliko tipova boljih osobina (Duguljasta, Recta, Brač 2, Sevid, Brela, Sokoluša, Tugare i Dvornice). Ipak, unutarsortna varijabilnost Maraske nije u dostatnoj mjeri proučena, niti na razini pomoloških deskriptora, niti genetički, niti na razini dijatoterapeutske vrijednosti ploda. Istraživanja obuhvaćaju određivanje unutarsortne raznolikosti Marske uz uporabu IPGRI (International Plant Genetic Resource Institute) deskriptora, genetske identifikacije klonova uporabom AFLP (Amplified Fragment Lenght Polymorphism) markera, te analizu kvalitete plodova odabranih klonova. Analiza plodova obuhvaća vanjske i unutarnje parametre kakvoće, a posebna pozornost posvećuje se antioksidantima, sadržaju i međusobnim odnosima pojedinih antioksidanata, te njihovoj ovisnosti o genotipu. Cilj istraživanja je unapređenje proizvodnje trešnje i višnje Maraske uporabom odabranih genotipova poželjnih osobina iz autohtone populacije, koji su kroz dugo razdoblje uzgoja dobro integrirani u ekološka, agronomska, kulturna i tradicijska obilježja mediteranskog dijela Hrvatske. 

Natrag