zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-5-25
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Genetska analiza koncentracije minerala u zrnu kukuruza 
Voditelj: Domagoj Šimić
Ustanova: Poljoprivredni institut Osijek 
Sažetak: Zadnjih godina je utvrđena značajna genetska varijabilnost koncentracije minerala u zrnu kukuruza, ukazujući na oplemenjivanje bilja kao važan održivi postupak u prirodnom povećanju koncentracije minerala u hrani ljudi i životinja. Prijašnjim istraživanjima utvrđeno je da hrvatski hibrid OSSK602 ima kontrastne roditelje glede koncentracije željeza (Fe) i cinka (Zn) u zrnu. Ova odlika omogućava genetsku analizu mineralne koncentracije u svrhu objašnjavanja genetska kontrole i identificiranja lokusa kvantitativnih svojstava (QTL) i gena za ova svojstva. Po našim saznanjima, ne postoji niti jedna studija koja prikazuje fenotipske i genotipske podatke za koncentraciju minerala u zrnu kukuruza uporabljujući QTL analizu. Ovaj projekt bi bio doprinos povezivanju poljoprivede, biotehnologije i hrane kao tri glavne sastavnice dugoročnog strateškog pravca RH, zajedničkim istraživanjem genomike, oplemenjivanja bilja i razvoja obogaćene hrane. Opsežni pripremni radovi u kreiranju kontrastne populacije F2:3 generacije hibrida OSSK602 već su obavljeni u razdoblju 2003.-2005., a 2005. je obran pokus s potomstvom 294 linija F2:3 generacije zajedno s roditeljima i uzeti su uzorci za Inductively Coupled Plasma (ICP) analizu. Ovaj pokus bi se ponovio na dvije lokacije u 2006. i napravila bi se ista analiza minerala. Usporedo s fenotipskom analizom, izvršila bi se DNA analiza istog materijala koristeći standardne metode na osnovi screeninga SSR markera obavljenog 2003.g. Genotipski i fenotipski podaci prikupljeni s tri lokacije bit će uporabljeni za izvođenje QTL analize. Istovremeno će se u 2006. obaviti screening djelomično egzotičnog materijala koji je korišten u prošlom projektu kako bi se napravila druga F2:3 populacija za drugu QTL analizu. Pretpostavka je da bi ovaj materijal trebao biti kontrastniji od prve adaptirane F2:3 602 populacije, što će se procijeniti u preliminarnom pokusu u 2007. Istovremeno će se napraviti djelomično egzotična F2:3 SWZn populacija koja će biti posijana 2008. i 2009. u sličnom pokusu kao prva populacija i analizirana istim ICP i DNA laboratorijskim postupcima. Konačno, potomstva F2:3 generacije obiju kontrastnih populacija bila bi posijana 2010. na više lokacija s različitom kiselosti tla, kako bi se procijenile specifične interakcije između koncentracija P, Fe i Zn na kiselom tlu. Ovi fenotipski podaci će se usporediti s genotipskim podacima čineći novu proširenu QTL analizu za koncentraciju minerala u zrnu. 

Natrag