zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-2
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Semantičke mreže i računalna leksikologija 
Voditelj: Damir Ćavar
Ustanova: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 
Sažetak: Ovaj se projekt bavi empirijskim lingvističkim i leksikološkim izučavanjem hrvatskoga jezika, utemeljenim na velikome korpusu i računalnim i statističkim istraživačkim metodama. On se oslanja na rezultate projekta "Hrvatska jezična mrežna riznica" i proširuje rad u tijeku dubljim razinama označavanja postojećega korpusa na razini morfološke i sintaktičke strukture, fonemske transkripcije i leksičkih semantičkih svojstava, koja se zaključuju temeljem kvantitativnih i vjerojatnosnih analiza. Raniji eksperimentalni rezultati u stvaranju semantičkih mreža tehnikama text mininga, kao i eksperimenti u stvaranju gramatike na morfološkoj i sintaktičkoj razini s projekta ABUGI (Sveučilište u Indiani) će se uključiti i proširiti. Konkretne su zadaće: a) proširiti ključne jezične resurse označenim jednojezičnim tekstovnim i govornim korpusima kao i višejezičnim usporednim i usporedivim tekstnim resursima. Nadalje, b) razviti osnovne sastavnice za jezičnu analizu i iskoristiti postojeće računalne resurse s pomoću kojih je moguće provesti kavalitativnu i kvantitativnu analizu hrvatskoga na fonotaktičkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini. I, c) osmisliti i provesti analize leksičke semantike koje se temelje na primjerima modela semantičkih polja, izvučenima iz kvantitativnih aspekata inherentnih leksičkih i kontekstnih osobina s pomoću računalnih modela utemeljenih u modeliranju vektorskoga prostora, tehnika klasteriranja, latentne semantičke analize, kao i eksperimentalnih istraživanja alternativnih matematičkih modela jezika te modela teorije vjerojatnosti. Te će studije biti popraćene lingvističkim istraživanjem na polju leksičke semantike s ciljem da se stvore računalni resursi za hrvatski, kao i gramatički resursi poput valencijskih rječnika i tezaurusa. Usputni su rezultati ovoga projekta dvovrsni: tehnološki i teorijski. Tehnološki aspekt uključuje razvoj komponenata za procesiranje hrvatskoga, kao i korisnička sučelja za analizu i vizualizaciju leksičkih polja u semantičkim mrežama. Teorijski aspekt uključuju empirijske i kvantitativne modele hrvatskoga, uključujući fonotaktičke, morfološke, sintaktičke i semantičke osobine, koje su ključne za razvoj jezičnih tehnologija s područja strojnoga prevođenja, text- i data-mininga, kao i općelingvističkoga istraživanja hrvatskoga. 

Natrag