zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-3
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju 
Voditelj: Jadranka Lasić-Lazić
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Trend korištenja e-učenja prisutan je u Hrvatskoj i pokazuje tendenciju rasta. Iskustva iz prijašnjeg projekta OIZEOO potvrdila su da je gradnja sustava poželjna i ostvariva, i u skromnijim ekonomskim uvjetima. Pristup pojedinačnim zbirkama obrazovnog materijala često je ograničen na najuži krug korisnika određene aplikacije. Proizvodnja obrazovnih sadržaja za e-učenje unutar pojedinih izoliranih sustava dostupnih na tržištu rezultira nepotrebnim ponavljanjem i slabom iskoristivošću na razini obrazovnog sustava u cjelini. Danas kad interoperibilnost na razini tehnologije nije nikakava prepreka suočavamo se s problemom standardizacije na razini samih sadržaja,njihova pedagoškog i fizičkog opisa,prezentacije,formata,prava pristupa itd. presudnih za njihovo pretraživanje i pronalaženje.EU prepoznaje važnost u okupljanju i interoperabilnosti obrazovnih sadržaja kroz projekt Learning Interoperability Framework for Europe.Jedan od osnovih problema u korištenju međunarodnih standarda u tom području jest njihova neutralnost u odnosu na specifičnosti pojedinog nac.sustava,koji se nužno moraju izraziti unutar opisa obrazovnog materijala.Cilj ovog projekta stoga je analiza i prilagodba međunarodnih standarda za prezentaciju i opis obrazovnog materijala koji bi bili primjenjivi u bilo kojoj aplikaciji za e-učenje u Hrvatskoj i omogućili jednostavno objedinjavanje i pretraživost sadržaja u okviru mogućeg budućeg nac.portala obrazovanja.Koristeći pedagošku i tehnološku, te ekspertizu u organizaciji znanja stečenu prethodnim projektom,novi projekt bi ponudio model za izradu aplikacijskog profila i okupljanje jedinstvenog opisa sadržaja na nac.razini koji bi istovremeno bio kompatibilan i iskoristiv međunarodno.Razlozi ovih istraživanja su dvojaki,s jedne strane doprinose boljem očuvanju hrv.identiteta i specifičnosti hrv.obrazovnog sustava u periodu približavanja i ulaska u EU,a s druge strane to postaje doprinos cjelokupnoj europskoj baštini i znanju.U okviru zajedničkoga programa projekt će ponuditi modele i rješenja za iskoristivost,ali i promidžbu vlastitoga znanja u europski korpus znanja.Ovo je sukladno reformskim nastojanjima u području visokog obrazovanja koja su usmjerena na potpunu integraciju ICT-a u obrazovnu praksu svih sudionika akademskog obrazovnog procesa.Bez kvalitetne infrastrukture digitalnih obrazovnih izvora reformske se težnje neće moći u cijelosti ostvariti,zbog čega se izrada smjernica i strategija za njenu izgradnju nameću kao neophodni zadatak. 

Natrag