zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Prijevodna studija engleskih i hrvatskih institucionalnih tekstova u pomorstvu 
Voditelj: Boris Pritchard
Ustanova: Pomorski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Hrvatsko pomorstvo utemeljeno je na kontinenatlnom pravu ali je posljednjih pedesetak godina pod snažnim utjecajem anglosaksonskog, običajnog prava koje se primijenjuje u pomorstvu u čitavom svijetu. Pravne akte i druge instrumente (u daljnem tekstu: institucionalni tekstovi) propisuje Međunarodna pomorska organizacija, jedna od važnijih sastavnica Ujedinjenih naroda, s kojom je usklađeno i pravo Europske Unije. Zadaća je hrvatskog zakonodavstva uskladiti svoje pravne akte s međunarodnim. To pretpostavlja prevođenje međunarodnih pomorskih akata na hrvatski te prevođenje akata Hrvatskog sabora, nadležnih ministarstava i drugih institucija na engleski jezik, kao radni jezik međunarodnog pomorskog prava. Premda je dio takvih akata već preveden i takvi su prijevodi u uporabi već nekoliko desetljeća, veći je dio pravnih akata (konvencija, zakona, pravilnika, uredaba itd.) nepreveden ili pak postojeće prijevode valja uskladiti s izmjenama i dopunama njihovih izvornika te s novijom teorijom i praksom hrvatskog zakonodavstva s jedne strane i teoretskih pristupa te metoda i postupaka prevođenja s druge. Ovaj projekt predstavlja istraživanje i prijevodnu analizu engleskih i hrvatskih institucionalnih tekstova u pomorstvu s ciljem njihova što uspješnijeg prevođenja. To prepostavlja izrazitu interdisciplinarnost odnosno usku suradnju jezčkih, pravnih, tehničkih stručnjaka (nautika, sigurnost plovidbe, zaštita okoliša, brodogradnja, brodsko strojarstvo) te informatičkih stručnjaka. 

Natrag