zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Stvaranje i poboljšavanje populacija, linija i hibrida kukuruza 
Voditelj: Ivan Brkić
Ustanova: Poljoprivredni institut Osijek 
Sažetak: Dugoročni oplemenjivački programi čiji cilj je stvaranje hibrida koji se primjenjuju u širokoj poljoprivrednoj proizvodnji, uključuju i kreiranje oplemenjivačkih populacija adaptiranih na određeno klimatsko područje. Genetska struktura ovih populacija se danas u praktičnom oplemenjivanju uglavnom sastoji od manjeg broja elitnih linija (B14, B37, B73, C103, OH43, WF9, P165) i njihovih derivata, što kroz duži niz godina neminovno dovodi do sužavanja genetske varijabilnosti selekcijskog materijala. S druge strane, linije selekcionirane iz genetski udaljenih populacija (sorti) po svojoj oplemenjivačkoj vrijednosti ne udovoljavaju zahtjevima koji se danas traže od modernih hibrida. Pretpostavlja se da će inkorporacija "strane", prvenstveno elitne "Corn belt" germplazme u oplemenjivačke populacije adaptirane na uvjete Istočne Hrvatske kontinuirano povećavati frekvenciju poželjnih alela domaćih elitnih linija, te dugoročno povećavati genetski varijabilitet oplemenjivačkog materijala. Metodama kombinacijskog oplemenjivanja na fenotipskoj razini, s naglaskom na "pedigree" selekciju, u istraživanje će biti uključeno 7 sintetičkih oplemenjivačkih populacija adaptiranih na klimatske i pedološke uvjete Istočne Hrvatske [OSID1 (C2), OSID2 (C2), OSID3 (C3), OSB73 (C2), OSB37 (C2), OSL (C2) i OSFE (C2)]. S obzirom da se istraživanje odvija u kontinuitetu, očekuje se poboljšanje agronomskih svojstava novih hibrida kao i nove C n+1 poboljšane populacije, kao ishodišni selekcijski materijal za selekciju novih superiornih linija. Na taj način stvaraju se bolji preduvjeti za uspješan oplemenjivački rad u Hrvatskoj. Uzgajanje hibrida u širokoj poljoprivrednoj proizvodnji koji po prinosu, kvalitetu, adaptabilnosti i otpornosti na bolesti i štetnike nadmašuju proširene standarde doprinos je povećanju proizvodnje kukuruza kako u Hrvatskoj , tako i u zemljama u koje se sjeme izvozi. Istraživanje obuhvaća kvantitativna svojstva koja najviše utječu na zastupljenost u proizvodnji i industrijsko korištenje kukuruza: prinos, sadržaj vode u zrnu, sadržaj škroba i bjelančevina u zrnu, otpornost na sušu, otpornost na polijeganje, te otpornost na najvažnije bolesti (Exserohilum, Gibberella) i štetnike (Ostrinia, Diabrotica). 

Natrag