zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-2
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Hrvatsko nazivlje u analitičkoj kemiji 
Voditelj: Marija Kaštelan-Macan
Ustanova: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb 
Sažetak: Kemijska analiza neizostavan je dio istraživanja u mnogim područjima znanosti i umjetnosti. Usporedo s njezinim razvitkom i primjenom nastajalo je hrvatsko analitičko nazivlje. Uza sva nastojanja ono dosad nije ujednačeno i prilagođeno hrvatskoj standardnojezičnoj normi. To se posebice odnosi na nazivlje u modernim analitičkim metodama i u primjeni analitičke kemije za osiguravanje kvalitete materijala, proizvoda i okoliša te u normizaciji, gdje se nazivlje nekritički prenosi iz engleskog jezika. Hrvatska kao dio svjetske razmjene znanja i informacija mora imati definiran svoj jezik znanosti. Predlagači projekta Hrvatsko nazivlje u analitičkoj kemiji žele da on postane čvrsta karika u lancu sustavnog rada na hrvatskom znanstvenom nazivlju. Cilj je projekta načiniti pojedinačne terminološke rječnike za analitičku kemiju općenito i za različite primjene analitičke kemije, ali konačni je cilj izraditi cjeloviti enciklopedijski rječnik hrvatskoga analitičkoga nazivlja. Drugi je cilj projekta bolje povezati analitičke kemičare s lingvistima u zajedničkom nastojanju da se obogati hrvatsko rječništvo, posebice ono vezano uz znanstveno i stručno nazivlje. U tu će se svrhu pregledati postojeća arhivska građa te ostali objavljeni i neobjavljeni izvori (rječnici, knjige, časopisi, udžbenici, norme, dokumenti, interna skripta i sl), prevesti Compendium of Analytical Nomenclature (IUPAC) i europski dokumenti povezani s analitičkom kemijom. Slijedi sređivanje i usklađivanje naziva te objavljivanje rezultata. Hrvatsko nazivlje u analitičkoj kemiji treba uspostaviti i normirati, ono treba biti prihvaćeno na svim strukovnim i državnim razinama i primjenjivano od osnovne škole do fakulteta i državnih institucija. Autori očekuju da će završetkom projekta i prihvaćanjem njegovih rezultata u hrvatskoj znanstvenoj i stručnoj javnosti početi prevladavati svijest o nužnosti korištenja hrvatskih izraza u svakodnevnoj stručnoj komunikaciji, a naročito u znanstvenom i nastavnom radu. Radom na projektu obogatit će se hrvatski znanstveni jezik i privesti završetku nastojanja prethodnih generacija, što je velik izazov. 

Natrag