zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Biomehanika i biodinamika organskih sustava u različitim uvjetima 
Voditelj: Vasilije Nikolić
Ustanova: Medicinski fakultet, Osijek 
Sažetak: Program nastavlja i objedinjuje multidisciplinarna istraživanja prethodnih projekata s ciljem da se u nekoliko modela morfometrijskih, strukturalnih i biomehaničkih istraživanja odrede, dosada nedovoljno poznate značajke, koje mogu biti primjenjene u praksi ili mogu otvoriti nove hipoteze za daljnja istraživanja. Morfologija, struktura i stupanj osteoporoze prsne kosti nedovoljno su poznati, dok su lom te kosti, pri masaži srca, kao i dehiscencija šva sternotomije nakon kardiokirurških zahvata ozbiljne komplikacije, koje se novim rješenjima mogu smanjiti. Poznavanje varijacija u morfologiji, strukturi i čvrstoći jezične kosti i hrskavica grkljana imaju primjenu u forenzičnoj medicini u vještačenju strangulacija i vješanja. Vezivnotkivne strukture proučavaju se u dva istraživačka modela, od kojih je prvi dinamika razdiobe potkožnog masnog tkiva u korelaciji s razinom leptina pri različitim patološkim stanjima, a nastavak je prošlog projekta (0219011) u kojem je definirana metodologija i kontrolna skupina. Analizom mehaničkih svojstava i strukture plodovih ovoja, za što će se izraditi poseban mjerni uređaj, dobiti će se podaci o stupnju povezanosti tih svojstava s prijevremenim prsnućem ovoja i prijevremenim porodom. Morfometrija trodimenzionalnih anatomskih struktura na živim ljudima primjenom standarnih metoda (RTG, CT i MRI) te usporedbom s anatomskim preparatima dati će podatke o razlici između postmortalne i intravitalne anatomije. U prošlom projektu (108114) započeta istraživanja odnosa normalne i poremećene morfologije donjih okrajina i njihovih varijacija nastaviti će se i u ovom periodu, a rezultirati će podacima o razvoju skeleta donjih ekstremiteta u djece te podacima o poremećenom hodu pri bolnom koljenu (za ta ispitivanja izrađen je poseban telemetrijski mjerni uređaj i kompjutorski program). O metodama za rekonstrukciju raskida prednje ukrižene sveze postoje podijeljena mišljenja, napose o posljedicama na mišićima. Uz mehaničko ispitivanje grafta (patelarna sveza i tetiva m. semitendinosus) ispitivati će se longitudinalno promjene u volumenu mišića natkoljenice ultrazvukom i MRI. Očekuju se rezultati koji će odgovoriti koja od dviju metoda je bolja. Matematičko modeliranje sklopova ulomaka kosti i alenteze omogućiti će određivanje optimalnog oblika, dimenzija i položaja alenteze pri osteosintezi loma kosti, čime će se stvoriti preduvjeti za razvijanje programa za indiviualno projektiranje zahvata u kirurgiji lokomotornog aparata. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag