zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-5-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Biološki učinci sastojaka vina i mediteranskog ljekovitog bilja 
Voditelj: Mladen Boban
Ustanova: Medicinski fakultet, Split 
Sažetak: Pored vina i grožđa, brojne vrste ljekovitog bilja predstavljaju značajan ali nedovoljno istražen i iskorišten prirodni rezervoar polifenola i drugih spojeva s potencijalno korisnim biološkim učincima. Pokazano je da umjereno konzumiranje vina, posebno crnog, ima niz poželjnih učinaka na kardiovaskularni sustav i ljudsko zdravlje. Ti se učinci uglavnom pripisuju tvarima iz polifenolne frakcije vina. Biološki učinci polifenola u kontroliranim in vitro studijama ne mogu se uvijek prepoznati ili povezati s opažanjima u in vivo uvjetima (u ljudi i pokusnih životinja). Opći cilj ovog interdisciplinarnog istraživanja je identifikacija, izolacija te fizikalno-kemijske i biološke karakterizacije polifenolnih i drugih spojeva iz grožđa, vina i mediteranskog ljekovitog bilja, s potencijalno korisnim učincima na zdravlje. Glavni specifični ciljevi su: (1) utvrditi među najznačajnijim sortama vinove loze u Hrvatskoj, ukupni sadržaj te zastupljenost pojedinih polifenolnih spojeva, vezanih uz određenje kvalitativnih sortnih karakteristika, a pod djelovanjem agro i ampelotehničkih mjera i uz sagledavanje utjecaja ekoloških čimbenika; (2) fizikalno-kemijskom i strukturnom karakterizacijom glavnih taninskih frakcija vina utvrditi načine kontrole njihova razvoja tijekom starenja vina, a analizom aktivnosti probavnih enzima u prisutnosti polifenola utvrditi mehanizme njihove interakcije s proteinima; (3) na modelima izoliranog srca i krvnih žila, utvrditi kardiovaskularne učinke polifenolnih i drugih sastojka vina i ljekovitog bilja te eventualnu povezanost tih učinaka s antioksidacijskom aktivnošću tih tvari; (4) u plazmi ljudi identificirati vinske sastojke s učincima na endotelnu funkciju i postprandijalni oksidacijski stres; (5) pronaći bogate izvore resveratrola i njegovih derivata među odabranim biljkama i utvrditi moguće sinergijsko korisno djelovanje resveratrola s drugim biljnim polifenolima (6) identifikacija i izolacija izvornih i katalitički promijenjenih kemijskih sastojaka iz ljekovitog bilja te evaluacija njihovih antioksidacijskih svojstava i inhibitornog djelovanja na acetilkolinesterazu. Analiza kemijskih spojeva iz biljnih i bioloških uzoraka vršit će se kromatografijom i spektrometrijom masa. Antioksidacijska aktivnost uzoraka mjerit će se kemiluminiscencijom, spektrofotometrijski i fluorometrijski. Rezultati istraživanja se mogu izravno iskoristiti u prehrambenoj, vinarskoj i farmaceutskoj industriji uz široku medicinsku primjenu.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag