zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Ozljeda živčanih stanica i neuropatska bol 
Voditelj: Damir Sapunar
Ustanova: Medicinski fakultet, Split 
Sažetak: Glavni cilj prijedloga programa je poticanje multidisciplinarnog pristupa istraživanju ozljede živčanih stanica i neuropatske boli. Objedinjavanje sadržajno povezanih projekata omogućit će nam postizanje boljih znanstvenih rezultata nego u slučaju odvojenog rada na pojedinačnim projektima. Ovaj prijedlog povezati će metode klasične morfologije, elektrofiziologije, farmakologije, molekularne biologije i kliničkih istraživanja. Program sadrži pet tematski i sadržajno povezanih prijedloga projekata: Projekt br. 429 istražuje podskupinu neurona spinalnog ganglija čije promjene u funkciji najznačajnije doprinose razvoju neuropatske boli. Istraživanje se temelji na pretpostavci da je ozljedom izazvana pojačana podražljivost tih stanica uvjetovana aktivacijom Y2 receptora za neuropeptid Y (NPY), te da se učinak ozljede može poništiti aktivacijom NPY Y1 receptora i posljedičnim porastom kalcijskih ulaznih struja. Projekt br. 2859 će povezati projekcije osjetnih neurona koji povezuju funkcionalno različite dijelove srca s njihovim različitim topografskim, morfološkim i neurokemijskim karakteristikama. Kombinacija SP i CGRP neurotransmitera će biti indikator vlakana za prijenos bolnih podražaja, a pokazat ćemo da ishemija, dijabetes i starenje imaju različiti utjecaj na dijelove aferentnog živčanog sustava. Glavna pretpostavka projekta br. 1488 je da se vremenska granica za primjenu trombolize u terapiji eksperimentalno izazvanog moždanog udara može produžiti ishemijskim prekondicioniranjem i blokadom serotoninskih 1B receptora. Također ćemo dokazati postojanje razlika u odgovoru na trombolizu u emboličkom i trombotskom uzroku ishemije. U projektu br. 2145 istražujemo razvojne značajke spinalnih ganglija u ranom razvoju čovjeka, s posebnim osvrtom na prostorni i vremenski slijed ekspresije ključnih markera nociceptora i drugih stanica spinalnog ganglija. Projekt br. 212 je usmjeren ka istraživanju socioekonomske i kliničke prirode križobolje. U istraživanju će se istražiti učinkovitost terapije, te cijena dijagnostičkih i terapijskih postupaka povezanih s križoboljom. Posebna vrijednost ovog prijedloga programa je što će obuhvatiti sve aspekte neuropatske boli uključujući somatska i visceralna primarna aferentna vlakna, centralne i razvojne mehanizme, te u konačnici cijelog bolesnika. Razumijevanje mehanizama ozljede živčanih stanica i neuropatske boli omogućiti će stjecanje novih znanja i što je najvažnije razvoj boljih i sigurnijih lijekova. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag