zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Hrvatsko srednjovjekovno arheološko nasljeđe u europskom kontekstu (5.- 17. st.) 
Voditelj: Željko Tomičić
Ustanova: Institut za arheologiju, Zagreb 
Sažetak: Ključne spoznaje. Program je usmjeren prema svekolikom srednjovjekovnom arheološkom nasljeđu Hrvatske u širokom rasponu od 5. do 17. st. Program nastoji temeljnim i primijenjenim istraživanjima proniknuti u svekoliko srednjovjekovno arheološko nasljeđe kontinentalnog i sredozemnog dijela Hrvatske i nastaviti s temeljnim proučavanjima važnog segmenta hrvatskog identiteta, hrvatske nacionalne arheologije srednjovjekovnog razdoblja u kontekstu i sučeljavanju sa sinkronim nasljeđem Europe. Program se nastavlja na dosadašnje izuzetno uspješne rezultate istraživanja više bitnih vremenskih i kulturnih horizonata u rasponu od kasne antike i seobe naroda do kasnog srednjeg i ranog novog vijeka. Program se dotiče čovjekovog utjecaja na urbanu baštinu, očuvanje povijesnih i prirodnih prostora i spomeničkih cjelina (razvoj kulturnog turizma i upravljanje kulturnim dobrima), odnosno kulturne tradicije hrvatskog sredozemnog i kontinentalnog prostora. Temelji se na međunarodnoj i međuregionalnoj (Sredozemlje, Srednja Europa, Podunavlje) suradnji u okviru koje će se razviti međuinstitucionalna suradnja znanosti i visokoškolskog obrazovanja. Hipoteze programa sadržane su u nastojanju dosezanja znanstvene kompetentnosti hrvatske srednjovjekovne arheologije, kao i uspostavljanja trajnih mostova intenzivne suradnje s vrhunskom europskom i svjetskom znanošću. Važnost programa višeznačna je obzirom na sadržaj nasljeđa i široki vremenski raspon kojega predstavlja u relacijama Europe i obogaćenju sveukupne arheološke slike o hrvatskom srednjovjekovnom kulturnom identitetu. Očekivani rezultati. Predloženim programom prikupiti će se opća temeljna dokumentacija o nalazištima srednjovjekovnog razdoblja u Hrvatskoj. Program je uklopljen u postojeću nakladničku djelatnost i pokreće nove edicije koje proizlaze iz djelatnosti istraživača te i time pridonosi predstavljanju hrvatskog kulturnog identiteta u europskom i svjetskom kontekstu. Program daje jedinstvene podatke o načinu, uvjetima i kvaliteti života u srednjovjekovnoj Hrvatskoj te se stoga uklapa i u dugoročne (točka 8 – društvene i humanističke znanosti i hrvatski identitet), i kratkoročne (točka 4 –hrvatski identitet) strateške pravce istraživanja u RH. Metode provjere rezultata usporedba s već objavljenim arheološkim i bioarheološkim podatcima iz svijeta i Hrvatske, te međusobna korelacija između prikupljenih arheoloških, povijesnih i bioarheoloških podataka.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag