zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Diskurzivni aspekti kulturnog identiteta 
Voditelj: Ivan Lozica
Ustanova: Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 
Sažetak: Naš program čini pet projekata od kojih svaki na ponešto drukčiji način zahvaća neke važne sastavnice hrvatskog kulturnog identiteta. Projekt «Interpretativne razine tradicije» razmotrit će odnos tradicije i retradicionalizacije u našoj kulturi na nekoliko projektnih segmenata. Polazište projekta jest shvaćanje tradicije kao kontinuiranog (povijesnog i suvremenog) procesa višeslojne interpretacije repetitivnih postupaka i simbola u ljudskoj zajednici, a ne baštinjenog skupa neupitnih činjenica, duhovnih vrijednosti i materijalnih predmeta. Projekt "Kulturna animalistika: književni, folkloristički, etnološki i kulturnoantropološki prilozi" prvi je usustavljeni kulturnoanimalistički znanstveni projekt u Hrvatskoj, koji je utemeljen na pretpostavkama spoznaje važnosti kulturne animalistike u književnosti, folkloristici, etnologiji i kulturnoj antropologiji. Projekt “Genološki aspekti usmene i pučke tradicije” istraživat će starije, srednjovjekovne, već zapisane tekstove koji će se transliterirati i sučeliti sa usmenim i pisanim žanrovskim oblicima nastalim u novije vrijeme u ruralnim i urbanim uvjetima. Namjera je pokazati, kroz različite priloge i zbirke, važnost tekstova u čuvanju hrvatskog kulturnog identiteta. Projekt će se baviti i baladama i drugim hrvatskim pripovjednim pjesmama u usporedbi sa španjolskim romancerom, poviješću pučke književnosti te dječjim autobiografskim i pripovjedačkim subjektom. Projekt “Sakralna interpretacija krajobraza” teži interdisciplinarno preispitati mitološku predajnu baštinu u svijetlu toponomastike i topografije te pokazati interakciju jezičnog materijala i predajne baštine u formiranju hrvatskog kulturnoga identiteta. Namjera je nastaviti interdisciplinarna mitološka istraživanja, revalorizirati starije rezultate i osvijetliti ulogu mitoloških sadržaja u konstruiranju hrvatskog kulturnog identiteta u slavenskom i indoeuropskom kontekstu. Najzad, projekt “Diskurzivni identitet u izvedbenim umjetnostima: tijela, osobe, intersubjekti” interdisciplinarno rasvjetljava pojam diskurzivnoga identiteta u kontekstu teorije izvedbenih umjetnosti. Pošavši od pojma diskursa kao intersubjektivno organiziranih obrazaca djelovanja predloženi projekt istražuje dinamizam razmjene na relacijskom prostoru kulture s posebnim interesom za procese individuiranja u kreativnom procesu izvedbenih umjetnosti.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag