zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Model digitalnog poduzeća - centra za razvoj proizvoda, tehnologije i logistike 
Voditelj: Niko Majdandžić
Ustanova: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu 
Sažetak: Slavonija je do 1990.bila industrijski razvijena regija sa stopom rasta (5,2%) iznad državnog prosjeka (4,4%). Nositelji tehnološkog razvoja bila su velika poduzeća (Đuro Đaković, OLT, TANG, DI Slavonija, Oriolik) s institutima i razvojnim odjelima kao nositeljima razvoja u svojim poduzećima i zapošljavanja velikog broja kooperanata. Samo na proizvodnji tenka, jednom od najsloženijih proizvoda usvojenih u Hrvatskoj, bilo je uključeno preko 300 kooperanata. Poduzeća su bila konkurentna i na svjetskom tržištu (Đuro Đaković je 70. godina bio vodeći svjetski proizvođač Steamblock kotlova, a tenk M-84 je proizveden u međunarodno priznatoj kvaliteti i konkurentnoj cijeni i rokovima izrade). Danas je Slavonija industrijski zaostala i poljoprivredno siromašna regija (najviša stopa nezaposlenosti, najniži BDP, niska poduzetnička aktivnost TEA=1, a za Hrvatsku TEA = 3,1) s proizvodima i uslugama niže tehnološke razine nekonkurentnim za tržište EU. Razlog zaostajanju u razvoju i niskog kvaliteta življenja predstavlja nepostojanje laboratorija za istraživački rad kao pokretača sveukupnog razvoja proizvodnje i društva. Nositelj ovog tehnološkog razvoja postao bi Centar za razvoj proizvoda, tehnologije i logistike - CIRPT. Cilj rada CIRPT predstavlja istraživanje potreba inoviranja proizvodnih tehnologija u proizvodnim procesima, uvođenje novih IT, automatizacija procesa pripreme i proizvodnje te izgradnja digitalnog poduzeća s vlastitim rješenjem sustava upravljanja. Hipotezu programa predstavlja predložena mogućnost bržeg tehnološkog razvoja srednjih i malih proizvodnih i uslužnih poduzeća, transferom rezultata tehnološkog razvoja ostvarenog u CIRPT, primjenom ERP sustava i integracije CAD i ERP, primjenom automatizacije proizvodnih procesa i cjelokupnog sustava upravljanja digitalnim poduzećem. Očekuju se rezultati u podizanju tehnološke razine u našim malim i srednjim poduzećima, smanjenju uvoza tehnoloških i informatičkih rješenja, osposobljavanju poduzeća za tehnološko komuniciranje s tvrtkama EU te izvoz znanja uz primjene novih tehnoloških i informatičkih tehnologija. Provjera rezultata obavljat će se kontrolom rezultata pojedinih projekata i praćenjem plana po svakom projektu. Program ima veliki značaj za pokretanje tehnološkog razvoja malih i srednjih poduzeća Slavonije te njihovu pripremu za konkurentni izlazak i opstanak na tržište EU. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag