zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Dizajniranje intermodalnih transportnih mreža RH u europskim koridorima 
Voditelj: Čedomir Ivaković
Ustanova: Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 
Sažetak: Intermodalni transportni sustavi u okviru prioriteta EU i RH predstavljaju imperativ razvoju gospodarstva, povezivanju sfere proizvodnje i potrošnje uz minimiziranje troškova i negativnog utjecaja na okoliš. Interoperabilnost između različitih grana prometa i preferiranje onih grana koje mogu efikasno i uz najmanji negativni ekološki utjecaj zadovoljiti rastuće potrebe Europskog i hrvatskog gospodarstva, predstavljaju prioritet u rješavanju rastućih transportnih problema. Kroz program i projekte predviđeno je rješavanje i dimenzioniranje transportnih intermodalnih mreža RH na Europskim koridorima posebice na koridorima V i X i posebnim osvrtom na Dunavski koridor VII. Projekt vezan uz razvojne procese intermodalnog transporta na koridorima V i X, definira procese interoperabilnosti između različitih grana prometa s posebnim naglaskom na željeznički i transport na unutarnjim plovnim putovima uz uvođenje novih tehničko-tehnoloških rješenja, izgradnju suvremenih intermodalnih terminala i logističko-distribucijskih centara. Naglasak na potrebi rasterećenja Europske cestovne mreže i smanjenja prometnih zagušenja potrebno je istražiti s aspekta integracije intermodalnog vodnog prometa i njegovog uklapanja u Europsku transportnu mrežu i to kroz uređenje riječnih plovnih putova uz podizanje klase plovnosti na IV međunarodnu klasu. Poseban naglasak u programu i projektima biti će se na dizajniranju sustava međuobalne plovidbe na Jadranu u cilju povezivanja jadranskih luka s Sredozemljem i lukama S. Afrike odnosno Bliskog istoka. Intermodalni terminali RH predstavljaju sastavni dio mreže EU terminala s podjelom na Europskog značaja i regionalne. Povezivanje hrvatskih željeznica u Europsku mrežu polazi od principa interoperabilnosti koji rezultira preraspodjelom prometnog opterećenja s cestovnog na željeznički i vodni promet uz koordiniranost i dopunjavanje u pružanju transportne usluge od vrata do vrata u sustavu intermodalnog transporta. Sustav obuhvaća i probleme gradskog prijevoza uz sinergijski odnos između različitih transportnih grana te razvitak informacijskih i signalizacijskih sustava u funkciji optimizacije intermodalnog transporta. U okviru programa planirano je sedam projekata koji imaju zadaću istražiti i razraditi modele i metodologiju višekriterijskog odlučivanja u povezivanju transportnih koridora HR u Europsku mrežu uzimajući u razradbu sve elemente i podsustave intermodalnog transporta, pri čemu postoji otvorenost i za druge ideje i projekte. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag