zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-9-27
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Harmonizacija prometnog sustava u kontekstu održivog razvitka 
Voditelj: Sanja Steiner
Ustanova: Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 
Sažetak: Regionalni pristup regulativnoj harmonizaciji, infrastrukturnom planiranju i menadžmentu u prometnom sektoru, pridonosi bržoj implementaciji instrumenata Zajedničke prometne politike s vizijom modeliranja integrirane trans-europske prometne mreže. Supsidijarni ciljevi održivog razvitka prometnog sustava artikulirani su pojmovima ekološke ravnoteže, integrativnosti i interoperabilnosti. Zahtjev za konzistentnijim pristupom u realizaciji zacrtanih razvojnih ciljeva naglašen je poglavito u kontekstu proširenja Europske unije i kontroli rasta prometne potražnje. Nova Bijela knjiga Europske komisije «Europska prometna politika za 2010: Vrijeme za odluku» predlaže paket od 60 posebnih mjera prometne politike kao instrumenata implementacije načelnih smjernica za revitalizaciju željeznica, kvalitativno unapređenje cestovnog transporta, promociju vodnog transporta, primjenu intermodalnih opcija, nadogradnju trans-europske prometne mreže, povećanje sigurnosti, učinkovitu naplatu infrastrukture, zaštitu prava korisnika, visoku kakvoću gradskog transporta, funkcionalno istraživanje i tehnološki razvoj, saniranje učinaka globalizacije i ekološko postuliranje održivog prometnog sustava. Sukladno postavkama Europske prometne politike, kao i ECMT strategije održivog prometnog razvitka, glavne su smjernice komplementarne prometne politike: ciljano planiranje i upravljanje prometnim tokovima, redukcija štetnog utjecaja transporta na okoliš, poboljšanje sigurnosti, povećanje učinkovitosti prometnog sustava te kompenzacija posljedica deregulacije i liberalizacije na tržištu transportnih usluga. Usklađivanje prometnog sustava u kontekstu održivog razvitka podrazumijeva konzistentnu kooperaciju prometnog i ostalih resora kako bi se osigurala učinkovitost instrumenata prometne politike u ključnim aspektima: regulativne politike, upravljanja transportom, investicijske politike, fiskalne politike i politike cijena, prostornog planiranja te socijalne politike.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag