zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Sigurnost ekološki prihvatljivih brodskih i pomorskih konstrukcija 
Voditelj: Ivo Senjanović
Ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 
Sažetak: Pojedine pomorske zemlje danas su se specijalizirale za gradnju određenih tipova brodova. Na dalekom istoku grade se pretežno klasični tipovi brodova zbog niže cijene radne snage, dok se gradnja sofisticiranih brodova zadržala uglavnom u razvijenim zemljama. Međutim, veći dio brodograđevne znanosti i veliki dio oceanskog inženjerstva skoncentriran je u Evropi i dijelom u Americi. Vodeća Klasifikacijska društva Lloyd's Register, Det Norske Veritas i Bureau Veritas su europske institucije. Hrvatsku brodogradnju treba restrukturirati, te navesti i podržati u profitabilnoj gradnji sofisticiranih brodova visoke vrijednosti po uzoru na neka evropska brodogradilišta. U namjeri da se doprinese konkurentnosti hrvatske brodogradnje na zahtjevnom svjetskom tržištu u prijavi programa razradit će se postupci za određivanje opterećenja, odziva i sigurnosti ekološki prihvatljivih brodskih i pomorskih konstrukcija. Pojedini zadaci navedeni su u tri sastavna projekta. Zamišljeno je da program objedini na logičan način te opsežne projekte sa zajedničkom tehničkom i znanstvenom metodološkom osnovom. Rezultati istraživanja primjenit će se i provjeriti na realnim konstrukcijama suvremenih tipova brodova. Važnost istraživanja bitna je za racionalno projektiranje brodskih i pomorskih konstrukcija, povećanje njihove sigurnosti i ekološke prihvatljivosti.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag