zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Metode rješavanja problema prijenosa topline i mase 
Voditelj: Zdravko Virag
Ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 
Sažetak: Razvoj računala i numeričkih metoda omogućuje rješavanje sve složenijih problema, koji zahtijevaju multidisciplinarni pristup. Zbog toga se uočava trend povezivanja znastvenika iz različitih grana fizike. Među prvima je prirodno povezivanje područja mehanike fluida i termodinamike, budući se te dvije grane sastaju u problemima stlačivog strujanja. Dobro je poznato da se u rješavanju složenih problema treba kombinirati teorijski pristup koji se temelji na numeričkom rješavanju matematičkog modela i eksperimentalni pristup, koji se temelji na mjerenjima na fizičkom modelu. Pretpostavlja se da će se povezivanjem preloženih projekata, uz ravnopravno tretiranje teorijskog i eksperimentalnog pristupa dovesti do napretka alata i metoda za rješavanje složenih problema prijenosa topline i mase, što je osnovni preduvjet za realizaciju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva Republike Hrvatske. Jedan od ciljeva programa je usvojiti i unaprijediti računalni program OpenFOAM koji je moćan alat za rješavanje složenih problema prijenosa topline i mase. Ovaj se program već koristi na brojnim sveučilištima i industriji diljem svijeta, a njegov se razvoj i širenje njegove primjene temelji na znastvenim programima sličnim ovom predloženom. Program će imati za posljedicu bolje povezivanje znastvenika, stvaranje pretpostavki za zajednički nastup prema europskim projektima, ujednačavanje nastave, te stvaranje pretpostavki za provedbu doktorskog studija, sukladno bolonjskom procesu. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag