zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Višefunkcijski materijali i ekološki procesi oplemenjivanja i njege tekstilija 
Voditelj: Ivo Soljačić
Ustanova: Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Inovativnim procesima proizvodnje, oplemenjivanja i njege moguće je dobivanje višefunkcijskih tekstilija veće ekonomske vrijednosti u skladu sa smjernicama EU za budućnost tekstila. Ciljanom modifikacijom svojstava i strukture vlakana mogle bi se proizvoditi tekstilije od domaće vune i lana, otpadnog tekstila, recikliranog PET polimera, koje se nedovoljno koriste u Hrvatskoj. U tu svrhu istražit će se mogućnost proizvodnje stranih kultivara predivog lana u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. U razvoju višefunkcijskih zaštitnih tekstilija (UV i EM zračenje, otpornost na rezanje i toplinu) istraživat će se postupci modifikacije površine plošnih tekstilija, s naglaskom na novom sol/gel postupku u kombinaciji s prethodnom obradom površine ultrazvukom, laserom i plazmom. Ispitat će se primjena anorganskih tvari različitih veličina čestica uključujući i nano-dimenzije te mogućnosti tvorbe prevlaka od hibridnih anorgansko-organskih polimera. S ekološkog stanovišta važno je primijeniti sredstva i postupke koji će trošiti minimum energije uz maksimalno očuvanje okoliša. Primjenom mikrovalne energije razrađenom u ovom programu očekuje se postizanje optimalnih višefunkcionalnih efekata oplemenjivanja; zaštite od gorenja, mikroorganizama, vode, prljanja, starenja te UV i EM zaštite, kako na tekstilu tako i na drvu što je specijalna novost. Istražit će se wellnes efekti u oplemenjivanju, a u njezi tekstila bolji primarni efekti uz smanjenje zagađivanja okoliša i opasnosti trovanja organskim otapalima. Istražit će se i mogućnost postizanja dobre UV zaštite u pranju. U svrhu kontrole toksikoloških svojstava razradit će se analitičke metode određivanja iona teških metala i tenzida na tekstilu i u vodama. Izbor bojila višefunkcijske namjene, primjena nano tehnologije u bojadisanju sa ciljem sprečavanja onečišćenja otpadnih voda od primarnog su značenja. Kontrolirat će se ulazni i izlazni parametri vode, boja, tekstilija i njena povezanost s bojilom. Modeli bi trebali predviđati kinetiku, afinitet, iscrpljenje, fiksiranje i interakciju različitih bojila. Koristit će se metode deskriptivne statistike. Interdisciplinarnost boje osnova je za kontrolu i usklađivanje boja u bojadisanju i dizajnu. Provest će se sinteza temeljena na molekulskom modeliranju, odredit struktura i svojstva novih heterocikličkih sustava benzazolskog reda i njihovih metalnih kompleksa s ekološki prihvatljivim metalima kao potencijalnim bojilima u tekstilstvu, potencijalnim fluorescentnim indikatorima i biolo 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag