zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Matematičke nejednakosti i primjene 
Voditelj: Josip Pečarić
Ustanova: Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Predloženi program «Matematičke nejednakosti i primjene» predstavlja prirodnu sintezu sljedećih pet koherentnih znanstvenih projekata: «Generalne nejednakosti i primjene», «Ocjene za funkcionale na prostorima funkcija», «Ocjene suma, integrala i integralnih transformacija», «Konveksne funkcije i primjene», te «Nejednakosti i numerička analiza» koji pokrivaju srodne i komplementarne teme i istraživačka područja u teoriji matematičkih nejednakosti i njenim primjenama. Glavna svrha ovog istraživanja je doprinos razvoju teorije nejednakosti i njenom integriranju u tekuće trendove u matematici. Naš cilj je stvoriti stručan tim istraživača čiji će relevantni rezultati i suradnja sa stručnjacima iz drugih područja, kako domaćih tako i stranih, pridonijeti promociji hrvatske matematike u svijetu. Konkretan cilj ovog istraživanja je postići daljnji napredak u istraživanju sljedećih važnih smjerova: poopćenja, profinjenja i poboljšanja nekih klasičnih nejednakosti; nejednakosti u složenijim apstraktnim algebarskim i geometrijskim strukturama; različiti pojmovi konveksnih funkcija i srodnih nejednakosti; nejednakosti u numeričkoj analizi, posebice njihove primjene u numeričkoj integraciji i interpolacijskim shemama. Osim ova četiri navedena područja, u sljedećih pet godina očekujemo i otvaranje novih problema i istraživačkih područja srodnih navedenim temama ovog programa. Jedan od ciljeva ovog programa je i dati pregled dosad dobivenih rezultata. Plan je napisati barem pet monografija o klasičnim rezultatima te usporedbi tih rezultata s onima koje su dobili istraživači ovog programa i drugi znanstvenici koji se bave istim područjem matematike. Znanstveni projekti ovog znanstvenog programa zajednički će organizirati internacionalnu matematičku koferenciju «Matematičke nejednakosti i primjene 2008 (MIA 2008)». Konačno, naš cilj je održati i poboljšati relevantnost i kvalitetu znanstvenog časopisa «Mathematical Inequalities and Applications», jedinog hrvatskog matematičkog časopisa na SCIE listi. Brojni ugledni strani znanstvenici aktivno će sudjelovati u ovom program. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag