zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Razvoj dobrog lokalnog i regionalonog upravljanja u Republici Hrvatskoj 
Voditelj: Zvonimir Lauc
Ustanova: Pravni fakultet, Osijek 
Sažetak: Od kada čovjek egzistira kao društveno biće, jedno od temeljnih pitanja jest kako osmišljavati i živjeti kvalitetan društveni razvoj, gdje će pojedinac imati šansu pune emancipacije (moralne, intelektualne, estetske) u ostvarivanju svojih potreba i interesa na način da istovremeno ostvaruje i opće dobro zajednice. Drugim riječima, postavlja se pitanje kako pripremati, donositi, primjenjivati i kontrolirati odluke, odnosno kako upravljati sobom i svojim okruženjem (gospodarskim, socijalnim, ekološkim i dr.). Danas je to prepoznatljivo kao dobro upravljanje. Uvijek dobro upravljanje se odvija preko institucija, koje bi trebale biti učinkovite, odgovorne, te socijalno osposobljene za upravljanje javnim resursima. Dobro upravljanje trebalo bi biti brana korupciji, mitu, familijarnosti, a na nižim razinama i korekcija centralizacije, prevelikog utjecaja političke moći i ideoloških previranja. Sve to trebalo bi osiguravati konstitucionalni inžinjering građanskog društva – gospodarski učinkovitog, politički demokratskog i ekološki osvješetnog.. Sudionici procesa globalizacije, tranzicije, difernciranja i integriranja, stoga se RH mora samodefinirati u okruženju, ali na način da se umrežuje u to i takvo okruženje, uz maksimalno saćuvanje (aufheben) svog nacioanlnog identiteta. Upravo dobro upravljanje i razvijena lokalna i regionalna samouprava su conditio sine qua non na tom putu, kroz autopoietičan pristup. Stoga nam je cilj kroz osposobljavanje za dobro upravljanje razvojem općenito, a osobito razvojem na lokalnoj i regionalnoj razini, iskoristiti šansu za omekšavanje profitabilnosti moralnošću i duhovnošću uz oćuvanje efikasnosti i efektivnosti lokalnih i regionalnih vlasti. Svrha nam je doprinositi harmonizaciji hrvatskih propisa sa acquis, uz što je više moguće proizvodnje vlastitih presedana i dobre prakse. Nužno je osposobljavanje za europsku razinu življenja (rješavanje problema, rada, kulture, toleranccije) do individualnih zahtjeva za kvalitetnim životom novog informacijskog doba, uz štovanje svoje tradicije. Očekujemo da se kristalno jasno profilira politička volja za devoluciju, da svi građani i svi krajevi u RH imaju (pod)jednake šanse razvoja. U istraživanju se kreće od potreba i interesa građana, te njihovo zadovoljstvo bi bilo temeljni pokazatelj provjere.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag