zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-8-11
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Mehanizmi i procesi pri odlaganju komunalnog otpada i njihov utjecaj na okoliš 
Voditelj: Roko Andričević
Ustanova: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split 
Sažetak: Ključne spoznaje. Mehanizmi i procesi vezani za odlagalište otpada (građenje, mehanička stabilnost i deformabilnost objekta, pojava i širenje zagađenja kroz nepropusne barijere u okoliš zrakom vodom, i tlom) zahtijevaju interdisciplinarni pristup njihovom istraživanju. Saznanja o svojstvima materijala, procesima pronosa zagađenja i utjecajima na stabilnost i funkcionalnost objekta u atmosferi djelovanja otpada i geokemijskih procesa nisu potpuna. Procjena rizika zagađenja okoliša zahtijeva dodatna istraživanja i saznanja. Ciljevi: -opisati fizikalna i mehanička svojstva otpada važna za mehaničku stabilnost, -okarakterizirati promjene važnih svojstava materijala pod utjecajem zagađenja, -uvesti probabilističku ocjenu mehaničke stabilnosti odlagališta na temelju relevantnih parametara, -analizirati mogućnost primjene alternativnih barijera s obzirom na lokalne uvjete, -opisati geokemijski proces nastanka i širenja zagađenja tlom i zrakom, potencijalnih kemijskih tempiranih bombi i sustava njihovog predviđanja, -omogućiti pouzdanu prognozu širenja zagađenja vodom u podzemlju s obzirom na lokalne uvjete, -razvoj prostornog sustava za podršku odlučivanju na problemu odlaganja otpada. Hipoteze: -mehanička stabilnost i funkcionalnost odlagališta otpada ovisi o svojstvima, materijala koja se mijenjaju u vremenu pod djelovanjem deformacija i zagađenja iz otpada, -mehanička stabilnost treba se utvrditi probabilističkim postupkom, -potrebno je redefinirati pokuse kojima se oslikavaju važna svojstva materijala u odlagalištu i njihova funkcionalnost, -utjecaj na okoliš treba istražiti kroz geokemijske procese pronosa zagađenja kroz tlo, zrak i vodu, -nivo rizika od zagađenja okoliša ovisi o projektnom rješenju i lokalnim uvjetima. Očekivani rezultati: -postupak za probabilističku ocjenu mehaničke stabilnosti odlagališta otpada, -postupci za utvrđivanje dugoročnih fizikalnih i mehaničkih svojstava mineralnih barijera važnih za nepropusnost i stabilnost, -geokemijski model širenja zagađenja u okoliš iznad podzemne vode, -model analize pronosa zagađenja podzemnom vodom, -preporuke za izgradnju odlagališta otpada i procjenu rizika od zagađenja okoliša. Način provjere rezultata: -mjerenjima na uzorcima, modelima i izgrađenim objektima, -usporedbom sa postojećim rezultatima istraživanja na izgrađenim odlagalištima u Hrvatskoj, za različite lokalne uvjete (krš, kontinent), -usporedbom sa postojećim analitičkim postupcima i iskustvima u svijetu, -numeričkim simulacijama. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag