zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-8-11
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Utjecaj antropogenih građevina i radova na kršu i obratno 
Voditelj: Ognjen Bonacci
Ustanova: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split 
Sažetak: Krš predstavlja osebujan teren koji je stalno podvrgnut otapanju (fizičkom i kemijskom) matične stijene i razvoju učinkovite podzemne odvodne mreže. Stoga je građenje na njemu izvrgnuto neočekivanim i brojnim opasnostima. U obalnom pojasu krša Hrvatske često se nailazi na slojeve fliša. Ta činjenica uzrokuje mnoge praktične i teoretske probleme. Zbog toga će se u ovom programu interdisciplinarno izučavati odnos krša i fliša na radove i građevine kao i na prirodne procese (na pr, zaslanjivanje priobalnih krških izvora). Građenje i konstrukcije jednako su stari kao i civilizacija. Zgrade, ceste, mostovi, akvedukti, brane itd. omogućili su ljudskom rodu da napreduje do standarda koje ne bi bilo moguće ostvariti u slabije organiziranim zajednicama. Hrvatska se upravo nalazi u fazi izgradnje velikih i značajnih objekata, posebno u području krša (autoputova, mostova, turističke izgradnje itd.). Uloga konstrukcija i radova u održivom razvoju problematična je. Svi objekti i radovi će pridonijeti razvoju društva, ali će imati i određene negativne posljedice prvenstveno na okoliš, a posebno na vodu i tlo kao njegov bitan dio. Krš svugdje u svijetu, a posebno u Hrvatskoj predstavlja vrlo ranjiv okoliš visoke ekološke vrijednosti. Uvjeti života u krškim regijama hrvatskog krša nisu lagani. Glavni razlog tome su nepovoljni vodni režim, neplodna tla i nedovoljno razvijena infrastruktura. Čovjek je i do sada poduzimao određene zahvate u krškim područjima s ciljem poboljšanja uvjeta života. Iskustva su nažalost pokazala da su mnogi od izvedenih radova bili suboptimalni. Korist od njih polučena u nekim djelatnostima ili regijama često je bila manja od šteta uzrokovanih u drugim djelatnostima ili područjima. To se dešava prvenstveno zbog toga jer sustavi nisu dovoljno interdisciplinarno prostudirani. Bitno je naglasiti da svaka konstrukcija ili rad u području krša mogu negativno utjecati na osjetljivi krški okoliš. Jednako tako se ne smije zanemariti da je krš vrlo dinamičan prostor u kojem su prisutne stalne polagane i brze prirodne promjene (rastrošba) koje mogu utjecati na sigurnost konstrukcija, a posebno izvođenja velikih ljudskih radova. Kao posebno česta opasnost navodi se urušavanje ponikvi. Ovaj proces postao je noćna mora stanovnicima krških regija najrazvijenijih država svijeta kao što su SAD, Italija i Engleska itd. Za očekivati je da će intenzivno građenje i naseljavanje kod nas intenzivirati te procese.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag