zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-8-11
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Primijenjeno numeričko modeliranje građevinskih konstrukcija 
Voditelj: Ante Mihanović
Ustanova: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split 
Sažetak: U ovom znanstvenom programu planira se izrada niza numeričkih modela i pratećih softwareskih paketa za dubinsku analizu različitih vrsta građevinskih konstrukcija. Očekuje se visoka kvaliteta modela jer će uključivati složene nelinearnosti materijala tipa beton i armirani beton, metale i drvo te geometrijske nelinearnosti uključivo stabilnost i velike pomake. Nastalim modelima mogu se rješavati najsloženije inženjerske zadaće. Modeli će obuhvatiti : Nelinearno statičko i dinamičko 3D stanje a/b konstrukcija s 1D krivocrtnim modelom armature i 1D krivocrtnim modelom kablova za prednapinjanje. Potom materijalnu i geometrijsku nelinearnost velikih pomaka prostornih linijskih i plošnih konstrukcija uz mogućnost rješenja zadaće traženja oblika konstrukcija od užadi i platna. Zatim novu klasu adaptivnih metoda i modela bezmrežnih tehnika za rješenje 1D i 2D stacionarnih i nestacionarnih zadaća. Iz modela slijedi izrada serije parametarskih studija ponašanja pojedinih dijelova, pojedinih konstrukcija i sustava konstrukcija u uvjetima statičkog i/ili dinamičkog ponašanja. Kroz modele će se razviti nove metode analiza dinamičkih pojava po načelu rezonantnih spektara. Time će se osigurati podloga za izradu studije rezonantnih djelovanja potresa i vjetra s podacima koji se odnose na teritorij Republike Hrvatske. Program uključuje razvitak numeričkog modela nove metode za otkrivanje oštećenja konstrukcija. Valjanost numeričkih modela dokazuje se usporedbom s pokusima iz literature i vlastitim pokusima u laboratorijima fakulteta i terenskim ispitivanjima. Zatim usporedbama s modelima i metodama drugih istraživača do granice u kojoj se podudaraju. Najviše velikim serijama numeričkih pokusa na diskretizacijama višestrukih gustoća. Kao rezultat rada očekuje se izrada najmanje 6 doktorata, objava preko 76 članaka na skupovima i preko 45 članaka u časopisima, tiskanje serije parametarskih studija te najmanje 4 znanstvene knjige.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag