zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Novi materijali u građevinarstvu 
Voditelj: Dubravka Bjegović
Ustanova: Građevinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Sedam projekata integriranih u ovaj program su koncentrirani na istraživanje novih materijala za primjenu u građevinarstvu, sa ciljem poboljšanja stanja postojećih konstrukcija i procedura projekiranja novih konstrukcija. Program pokriva područja građevinarstva od podzemnih građevina, preko prometnica, stambenih i infrastrukturnih konstrukcija, od bazičnih do vrlo naprednih istraživanja, uz primjenu standardnih i suvremenih mikroskopskih i valnih metoda mjerenja. Bazična istraživanja će pokriti ispitivanja mehaničkih, fizikalnih i kemijskih svojstava svake pojedine komponente, kao što je cement, agregat, glina, stijena, mineralni i kemijski dodaci, čelik i vlakanca. Razvoj cementne matrice će biti istraživan na nano, mikro, mezo i makro razini. Eksperimentalni dio istraživanja će uključivati laboratorijska ispitivanja cmentnih kompozita i betona u svježem i očvrslom stanju, uz primjenu standardnih i suvremenih metoda isptiivanja. U sljedećoj fazi će se istraživati primjena mineralnih i kemijskih dodataka cementu i betonu, sa ciljem određivanja optimalnog sastava za primjenu u stvarnim konstrukcijama izloženim različitim uvjetima okoliša. Simuliranjem procesa degradacije, kao što su korozija uzrokovana kloridima i/ili karbonatizacijom, sulfatna korozija, smrzvanje i odmrzavanje, soli, vlaga, povišene temperature i požar, određivat će se ponašanje materijala, što će biti baza za razvoj numeričkih modela za opisivanje tih procesa. U modernim gradovima često postoji potreba za temeljenjem teških objekata i infrastrukturnih građevina na tlu male krutosti, odnosno nedovoljne krutosti. Tehnološki postupci zbijanja i miješanja postojećeg tla s prirodnim i umjetnim materijalima su moguća rješenja za takve situacije. Kao rezultat nastaje novi materijal, koji je također vrsta cementnog kompozita. Unutar programa svojstva tog materijala će se istraživati u laboratoriju i na terenu na poboljšanom tlu i stijeni. Također će se razvijati novi konstitucijski model tla, uz primjenu saznanja iz eksperimentalnih istraživanja. Drugi matematički modeli će razvijati u programu, za opisivanje fizikalnih i kemijskih promjena materijala općenito, a posebice armiranog betona, kao jednog od najprimjenivanijih matreijala u građevinarstvu. Cilj programa je poboljšati stanje postojećih konstrukcija primjenom novih materijala i djelotvornijih sustava zaštite, te unaprijediti metode projektiranja novih betonskih i geotehničkih konstrukcija. čime se dobiva novi materijal.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag