zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-5-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Novi pristup u oplemenjivanju pšenice i ječma 
Voditelj: Georg Drezner
Ustanova: Poljoprivredni institut Osijek 
Sažetak: Stvaranje sorata pšenice i ječma je proces koji obuhvaća izbor i hibridizaciju divergentnih roditelja s poželjnim svojstvima, stvaranje varijabilnosti , izbor potomstva i testiranje na urod i kakvoću, biotske i abiotske stresove u različitim okolinama sve do priznavanja. Pri izboru roditelja za križanje poželjno je, osim po konceptu svojstva, znati i njihovu genetsku strukturu. Za uspješno vođenje oplemenjivačkog procesa u ranim generacijama korisne su procjene genetskih parametara, komponenti varijance, nasljednosti i genskih učinaka, te informacije o širokoj i specifičnoj adaptabilnosti novokreiranih genotipova temeljem procjene interakcije genotip * okolina (G * O) . Nadalje, izbor roditelja temeljem koncepta svojstva i potpomognut informacijama o genetskoj divergentnosti procijenjenoj pomoću mikrosatelitskih markera (SSR) omogućit će razvoj velike genetske varijabilnosti uz manji broj kombinacija u oplemenjivačkim programima pšenice i ječma. Markerima potpomognuta selekcija (MAS) trebala bi omogućiti učinkovitiju i pouzdaniju selekciju na svojstva od interesa. Tako su identificirani QTL-ovi za pojedina svojstva (izravno ili neizravno) vezana za urod i agronomska svojstva (otpornost na zimu, osipanje i proklijavanje zrna, hrđu, pepelnicu, fuzarioze, prisustvo Rht, Vrn i Ppd gena, 1B/1R translokacija i krupnoća zrna), te kakvoću (HMW-GS, tvrdoća zrna, rastezljivost tijesta, energija, sedimentacijska vrijednost i udio bjelančevina). Za kakvoću glutena uz identifikaciju QTL-ova pomoću SSR markera korisna je i primjena biokemijskih metoda (elektroforeza i tekućinska kromatografija). Kod genotipova pšenice i ječma u postupku priznavanja korisne su informacije o biotskim i abiotskim stresovima, toksičnosti deoksinivalenolom (DON) i kadmijem, kao i svojstvima značajnim u sjemenarstvu (urod sjemena po frakcijama, dormantnost sjemena i dr.). Očekujemo značajne uštede imajući pouzdanije informacije o genetskoj divergentnosti roditelja, identificiranim QTL-ovima za neka svojstva kvalitete, preciznije genetske analize i procjene interakcije G*O, što osigurava potrebnu razinu genetske varijabilnosti s manje kombinacija križanja i učinkovitiju selekciju u oplemenjivačkom programu pšenice i ječma. U konačnici na ovaj način novopriznate sorte mogu pomoći proizvođačima i prerađivačima pšenice i ječma u ostvarivanju veće profitabilnosti. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag