zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Biljke: razvoj, stanična diferencijacija i stres 
Voditelj: Vera Cesar-Lepeduš
Ustanova: Poljoprivredni institut Osijek 
Sažetak: Razvoj biljnog organizma do funkcionalne zrelosti, obuhvaća nekoliko važnih bioloških procesa, kao što su: stanična i tkivna diferencijacija, stanična dioba i produžni rast stanica. Vrlo često, različiti abiotički i/ili biotički čimbenici (suvišak svjetlosti, suboptimalna temperatura, manjak vode, toksične tvari, patogeni, poremećena mineralna ishrana…) mogu nepovoljno utjecati na razvojne procese i u konačnici dovesti do smanjenog prinosa i pada kvalitete, što je posebno značajno kod gospodarski važnih vrsta. Glavni zadatak predloženog programa biti će istraživanja koja povezuju metaboličke procese tijekom razvoja biljke s njenom sposobnošću odgovora na stres kao što su: antioksidativni odgovor tijekom biogeneze fotosintetskog aparata kao glavnog proizvođača ROS-a u biljaka; uloga ROS-a u regulaciji lignifikacije, produžnog rasta stanica i mitotske aktivnosti; učinkovitost fotosustava II i sposobnost nefotokemijskog "quenching"-a; određivanje poveznica između specifičnosti u lignifikaciji, genetičkih biljega i otpornosti prema polijeganju žitarica; utjecaj stresa na prinos i kvalitetu žitarica; utjecaj pomotehničkih zahvata i muškog genotipa na kvalitetu ploda jabuke; utjecaj nutrienata na produktivnost makrofita i alga; interakcija biljnih atraktanata i brojnosti mužjaka obada, te njena uloga u regulaciji brojnosti populacije. Provjera rezultata istraživanja učiniti će se kroz veći broj usporednih ekperimenata. Dobiveni rezultati biti će publicirani u časopisima s neovisnom recenzijom. Važnost rezultata predloženih istraživanja je u direktnoj primjeni u gospdarstvu, naročito pri odabiru uzgojnih sorti ozimih žitarica otpornih na stresne utjecaje okolinskih uvjeta proizvodnje, te u biotehnologiji skladištenja plodova i proizvodnji jabuka, gdje se uz prikladan odabir oprašivača i roka rezidbe korijena može osigurati veća tržna vrijednost ploda bez primjene biljnih regulatora rasta što je u suglasju s načelima ekološke proizvodnje. Također, rezultati će biti primjenjivi prilikom praćenja stanja vegetacije na određenom području koje je opterećeno nekim tipom onečišćenja ili zagađenja što je naročito važno u šumarstvu, s aspekta sprječavanja i/ili usporavanja procesa propadanja drvenastih vrsta. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag