zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Primjena superračunanja u znanosti i industriji 
Voditelj: Luka Sopta
Ustanova: Tehnički fakultet, Rijeka 
Sažetak: Superračunanje je danas prisutno u mnogim znanstvenim istraživanjima i industriji. Očekuje se daljnji snažni rast moći superračunala i sve šira primjena superračunanja što će imati velike pozitivne učinke u znanosti i gospodarstvu. Računalne simulacije u Hrvatskoj se uglavnom zasnivaju na računanju sa jednim procesorom, odnosno serijskom računalnom okruženju. Serijsko računanje definitivno ustupa mjesto paralelnom računanju na višeprocesorskim računalima. Primjena superračunanja pretpostavlja prilagodbu numeričkih postupaka i računalnih programa odnosno opsežne radnje na prevođenju softverskih rješenja u paralelno računalno okružje. Cilj programa je ovladati paralelnim računanjem na superračunalima kao alatom za rješavanje složenih znanstvenih i inženjerskih problema. U tu svrhu potrebno je razviti numeričke modele u paralelnom računalnom okruženju. Hipoteza na kojoj se temelji koncept predloženog programa je da višeprocesorska računala definitivno predstavljaju budućnost te da je nužan daljnji razvoj numeričkih modela u paralelnom računalnom okruženju. Povećanje moći računanja omogućuje razvoj svih znanstvenih disciplina i ima veliki utjecaj u razvoju novih proizvoda. Očekivani rezultat predloženog programa je uspješna primjena superračunanja na numeričkim modelima iz mehanike kontinuuma s primjenom u industriji. Rezultati predloženog programa moći će se provjeriti primjenom na probleme iz tehničkih struka te usporedbom s mjerenjima i svjetskim relevantnim rezultatima istraživanja. Važnost predloženog programa očitovat će se u široj primjenjivosti numeričkog modeliranja u svim znanstvenim granama i industrijskoj primjeni. Time će biti omogućen brži razvoj i praktična primjena novih znanstvenih spoznaja.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag