zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Obnovljivi izvori i racionalno korištenje energije 
Voditelj: Bernard Franković
Ustanova: Tehnički fakultet, Rijeka 
Sažetak: Program OBNOVLJIVI IZVORI I RACIONALNO KORIŠTENJE ENERGIJE objedinjuje sedam projekata iz područja obnovljivih izvora energije i racionalnog korištenja energije. To su komplementarni projekti koje možemo podijeliti u tri skupine, a koji se u konačnosti povezuju u zajednički nazivnik valorizacija obnovljivih izvora energije, poticanje primjene obnovljivih izvora energije i učinkovito korištenje energije. Projektima unutar programa su obuhvaćena primijenjena istraživanja komponenata i sustava obnovljivih izvora energije, obnovljivi izvori energije i učinkovito korištenje energije za grijanje i hlađenje u zgradarstvu, učinkovito gospodarenje energijom i optimiranje sustava grijanja, ventilacije i klimatizacije, istraživanje dobivanja obnovljivih izvora energije iz otpadnih sirovina i njihova konverzija u složenim kogeneracijskim postrojenjima, istraživanje primjene obnovljivih izvora energije u konvencionalnim strojevima s unutrašnjim sagorijevanjem, primjenjena istraživanja učinkovitog korištenja rashladnih sustava s novim radnim tvarima u tehnologiji proizvodnje, transporta i pohranjivanja hrane te optimizacija toplinskog tretmana čuvanja hrane u poljoprivredi. Kako se najčešće ne može u potpunosti supstituirati konvencionalni izvor energije predmetnim se istraživanjima obuhvaćaju i hibridni sustavi, kao i primjena toplinske crpke. Ciljevi predloženog multidisciplinarnog znanstveno-istraživačkog programa su višestruki: valorizacija novih oblika obnovljivih izvora energije, poticanje primjene obnovljivih izvora energije u zgradarstvu i poljoprivredi, razvijanje metodologije za procjenu troškova i koristi, okoliošnjih, ekonomskih i socijalnih. Program koji obuhvaća sedam projekata u području obnovljivih izvora energije i učinkovitog gospodarenja energijom realizirati će se uvažavajući tehničko-energetske, ekonomske, okolišnje i socijalne pokazatelje u skladu s preporukama i propisima EU i drugih preuzetih obveza Republike Hrvatske na području energetike i učinkovitog i održivog upravljanja energijom.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag