zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-12-4
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: UNAPREĐENJE ORALNOG ZDRAVLJA U DJECE 
Voditelj: Ilija Škrinjarić
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Karijes zuba, problem kontrole ponašanja, dentalne traume i malokluzije predstavljaju ozbiljne i najzastupljenije probleme oralnog zdravlja u djece. Sveobuhvatan pristup unapređenju oralnog zdravlja u djece mora uključivati prevenciju i rano liječenje svih tih problema. Raširenost zubnog karijesa u Hrvatskoj veća je dva do tri puta nego u razvijenim europskim zemljama. Primjena učinkovite prevencije karijesa može znatno smanjiti troškove stomatološkog liječenja djece. Očekuje se da će dentalne traume kao ozbiljan javno zdravstveni problem u bliskoj budućnosti premašiti zubni karijes i bolesti parodonta. Ozljede prednjih zuba uzrokuju estetske, psihološke i terapijske probleme za djecu. Smatra se da su brojni faktori rizika povezani s nastankom trauma zuba. Obilježja djece s traumama i njihovih obitelji procijenit će se primjenom objektivnih mjernih instrumenata kao što su Strengths and Difficulties Questionnaire – SDQ; Index of Social Position – ISP. Razina anksioznosti u djece s karijesom i dentalnim traumama procijenit će se pomoću Child Medical Fear Questionnaire – CMFQ; Children's Fear Survey Schedule – Dental Subscale - CFSS-DS, i Dental Anxiety Scale - DAS. Neki drugi faktori koji bi mogli povećavati rizik od ozljeda također će se analizirati. Analizirat će se adekvatnost i pravodobnost postupaka liječenja dentalnih trauma u kliničkoj populaciji djece i pristupi za njihovo poboljšanje. Analizirat će se i patološke posljedice za traumatizirane zube i metode njihova liječenja. Dobiveni rezultati olakšat če utvrđivanje faktora rizika za dentalne traume u djece i omogućiti odgovarajući odabir metoda za preventivno djelovanje. Provesti će se longitudialna studija razvoja normokluzija i malokluzija od mliječne do trajne denticije kod oko 400 ispitanika. U istih pacijenata pratit će se rast određenih parametara glave i lica koji će se povezati sa razvojem ortododontske dijagnoze. Kod istih ispitanika pratit će se rast određenih parametara glave i lica koji će se povezati sa razvojem ortododontske dijagnoze. Ispitat će se pouzdanost više korelaciojskih metoda koje se koriste u ortodontskoj dijagnostici. Dobit će se nova regresijska jednadžba za hrvatsku populaciju djece što će poboljšati ortodontsku dijagnostiku. Očekuje se da će dobiveni rezultati biti doprinos poboljšanju postupaka dijagnostike i liječenja ranog karijesa, dentalnih trauma i malokluzija u djece. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag