zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Oralno zdravlje i patološka stanja: multidisciplinarni i multiregionalni pristup 
Voditelj: Asja Čelebić
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: U zdravom stomatognatom sustavu svi dijelovi (zubi i potporne strukture, temporomandibularni zglobovi, neuromuskularno-koštana i krvožilna tkiva) funkcioniraju integrirano i međuovisno. Adaptivni kapacitet sustava ovisi o utjecaju svakog sastavnog dijela, ali i o utjecaju intrizničkih i genetskih faktora i faktora okoline. Promjene u bilo kojem dijelu odražavaju se na sve sastavne dijelove, premda sve uzročno-posljedične veze još nisu razjašnjene niti kvantificirane. Istraživanja će biti usmjerena prema povećanju znanja o fiziologiji i patološkim procesima koji dovode do potrebe za terapijom i na unapređenje terapijskih metoda. Istraživat će se etiopatogeneza temporomandibilarnih disfunkcija i miofasciajalne i kronične boli i povezanost stresa, hormonskog disbalansa, kroničnih bolesti, okluzije i drugih faktora s navedenim poremećajima. Istraživat će se utjecaj protetskog rada na orofacijalna tkiva i zdravlje čovjeka, a također i promjene gustoće kosti i iznos resorpcije bezubih grebena, ovisno o različitim opterećenjima fiksnih ili mobilnih radova na ležište proteze i/ili zube nosače, s ciljem poboljšanja konstrukcije protetskog rada. Istraživat će se i utjecaj drugih faktora na gustoću i kvalitetu kosti (osteoporoza, hormonski disbalans, indeks mase tijela, itd.) kako bi se razvila metoda koja omogućuje dijagnozu osteoporoze analizom uobičajenih dentalnih rtg. snimaka. Poboljšat će se i pojednostaviti metoda oralne mikrodenzitometrije. Istraživat će se metabolizam iona koji se otpuštaju iz dentalnih legura, kao i alergije na dentalne materijale. Proučavat će se odnos između poliranosti površine i otpuštanja iona. Istraživat će se epidemiologija pre-malignih i malignih promjena u usnoj šupljini i histološke promjene na stanicama. Bio-mehanička istraživanja opterećenja, naprezanja i loma zubi i protetskih radova različitih materijala istraživat će se na simuliranom modelu metodom konačnih elemenata i pomoću dinamičkih testova trajnosti na uzorcima. Svi rezultati provjerit će se usporedbom s kontrolnim skupinama ili uzorcima. Longitudinalna istraživanja iz svih regija i disciplina na programu osigurat će vrijedne podatke. Važnost programa očitovat će se proširivanju znanja o promjenama koje uzrokuju pojavu patoloških stanja i narušavanje funkcije orofacijalnog sustava i zdravlja i u poboljšanju dijagnostike i terapije. Rezultati će se moći primijeniti i u drugim poljima biomedicinskih znanosti.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag