zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Istraživanja orofacijalnih struktura i materijala u stomatologiji 
Voditelj: Jadranka Keros
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Kostur lubanje odrasloga čovjeka nastaje od trostruko više osnovica nego što ih ima na kraju razvoja.Slijedom toga na velikom broju lubanja od najranijih faza intrauterinog života, pa do kraja života nalazimo brojne varijacije posebice stomatognatskoga sustava, koje mogu imati i kliničke implikacije.Posljedicom disfunkcija tijekom rasta i razvoja nastaju mnoge nepravilnosti koje treba pravodobno prepoznati i liječiti.To se riješava suradnjom tima stručnjaka među kojima značajno mjesto ima protetsko zbrinjavanje defekata. Istraživanje kostiju lubanje bitno je i sa stajališta stomatologijske morfologije i njoj komplementarnih disciplina: kraniofacijalne antropometrije,komparativne anatomije, biomehanike, forenzičke stomatologije, ali i paleostomatologije. Tijekom i nakon završetka rasta i razvoja zadaća je svakog pojedinca ali i svake države da skrbi za svekoliko zdravlje svojih žitelja. Uređenost svekolikoga zdravstvenog sustava svake se zemlje temelji na dobro provedenom promatranju i pretraživanju (screening) epidemioloških zbivanja u svezi dentalnoga i oralnoga zdravlja. Time se sukladno pravilima Svjetske zdravstvene organizacije, prikupljaju informacije o oralnome statusu i potrebama za liječenjem ( treatment planing- treatment needs),te se prate promjene istraživanih varijabli u vremenskim odsječcima.Tim segmentom programa procjenjujemo oralno zdravlje djece i odraslih u Republici Hrvatskoj i dobivamo sliku stanja oralnog zdravlja nacije , što u fazi p ristupnih pregovora s Europskom zajednicom predstavlja bitan podatak. U našoj zemlji prevladava populacijsko stanje u kojem je većina žiteljstva srednje i starije životne dobi.Stoga su danas izvanredno značajna istraživanja u središtu kojih su starije ljudi. Naša istraživanja obuhvaćaju otkrivanje starenjem uvjetovanih promjena koštanog dijela stomatognatskoga sustava ( parodontitis ), praćenje njihove vremenske pojavnosti i usklađenosti s promjenama nastalim starenjem cijeloga skeleta (osteoporoza), te posebice načinima njihove prevencije i liječenja.Poveznica svih zbivanja u usnoj šupljini je slina, elementi koje se mogu koristiti u dijagnostici i praćenju tijeka oralnih bolesti.Pri tome koristimo čitav niz dijagnostičkih postupaka ali i patomorfološke i histomorfometrijske analize. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag